DTU Compute, foto: Bax Lindhardt

Danmark skal lede stor europæisk satsning på ansvarlig brug af kunstig intelligens

onsdag 01 feb 23

Kontakt

Martin Brynskov
Seniorforsker
DTU Compute
30 68 04 24
En permanent test- og eksperimenterings-facilitet (TEF) skal hjælpe med at accelerere udviklingen af ansvarlig kunstig intelligens (AI) i Europa ved at give virksomheder adgang til at teste og afprøve AI-baserede produkter. 

 

EU iværksætter en stor satsning til samlet set 1,65 mia. kr. for at accelerere udviklingen af ansvarlig kunstig intelligens i Europa. Et konsortium med DTU, We Build Denmark og Dansk Industri (DI) i spidsen skal lede et nyt stort EU-projekt, der skal opbygge en permanent facilitet, som giver virksomheder adgang til at teste og afprøve AI-baserede produkter. Faciliteten er baseret på de stærkeste parter på området inden for EU og dækker fra starten 11 EU-lande.

Baggrunden er EU’s satsning på at fremme ansvarlig kunstig intelligens. Konkret har det danske partnerskab - CitCom.ai - vundet opgaven med at opbygge en test- og eksperimenterings-facilitet (TEF) til virksomheder, der udbyder AI-baserede produkter målrettet smart cities og communities i både software og hardware. Herved kan virksomheder spare udviklingstid og omkostninger, og rekvirenterne – fx de danske kommuner - kan få et forhåndstjek af ofte uigennemskuelige AI-baserede produkter. Det betyder hurtigere innovation og bedre konkurrenceevne baseret på ansvarlighed og sikkerhed inden for kunstig intelligens i EU, som udgør verdens største marked.

”Kunstig intelligens er blevet mainstream, og ChatGPT har slået benene væk på de fleste med de muligheder for automatisering, der åbner sig. Men hvad sker der, når AI ikke kun genererer tekst og så at sige bliver inde i computeren og på nettet, men begynder at blande sig i den fysiske verden og i vores liv, fx i droner, robotter, biler, bygninger og infrastruktur? Vi skal kunne forstå, forklare, styre og beskytte systemerne, før vi kan slippe dem løs – og det haster med at opbygge den kapacitet, så vi kan udnytte de fordele, digitale teknologier giver os. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund kaster betydelige kræfter ind på at sikre fremtiden,” siger Martin Brynskov, PhD og seniorforsker på DTU Compute og leder af DTU Smart Communities Centre.

"Vi skal kunne forstå, forklare, styre og beskytte systemerne, før vi kan slippe dem løs – og det haster med at opbygge den kapacitet, så vi kan udnytte de fordele, digitale teknologier giver os. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund kaster betydelige kræfter ind på at sikre fremtiden."
Martin Brynskov, PhD og seniorforsker på DTU Compute og leder af DTU Smart Communities Centre

DI er med i opbygningen for at give danske virksomheder en bedre konkurrenceevne på et voksende marked for AI-baserede produkter.

”Konkret betyder det, at vi i EU opretter et fast track for afprøvning af AI-baserede produkter. Specielt SMV’er, der integrerer AI i deres produkter, får en hjælpende hånd til at komme igennem den tunge fase med test og afprøvning. Herudover opretter vi også i dag en ny forening, TEF DK, som er en åben ramme for udbydere af test- og forsøgsfaciliteter for AI og robotter i Danmark, så vi kan få samlet økosystemet,” siger Andreas Holbak Espersen, digitaliseringspolitisk chef i DI Digital.

”I We Build Denmark er vi stolte af allerede at drive Europas største Living Lab for Smart City, DOLL. Det er en milepæl for dansk og europæisk udvikling indenfor Smart City-området, at DOLL nu bliver en central del af den europæiske Test- og Eksperimenteringsfacilitet, så vi endnu bedre kan understøtte danske virksomheder i at udvikle AI-baserede produkter og løsninger,” siger Christina Melvang, direktør i We Build Denmark, som er brancheklynge for digitalisering i det bebyggede miljø.

TEF’en skal ses i sammenhæng med den øvrige lovgivning, der er på vej fra EU, som tilsvarende har til formål at fremme en etisk og ansvarlig brug af kunstig intelligens, herunder AI Act, AI Liability Directive og Interoperable Europe Act. Her skal TEF’en navnlig være med til at sikre, at der også er fart på innovationen, og at europæiske virksomheder har en høj konkurrenceevne samtidig med, at etik og ansvarlighed for AI-baserede produkter til kommuner og regioner sikres.

De øvrige danske deltagere i konsortiet er Gate21, Aarhus Kommune/GovTechMidt, Teknologisk Institut, Center Denmark og den nystiftede forening TEF DK, der er en åben ramme for danske udbydere af test- og forsøgsfaciliteter for AI og robotter. 

Projektet har i opbygningsfasen 33 partnere fordelt på 11 lande i EU med et samlet budget på 300 mio. kr. over fem år, men det er hensigten, at testfaciliteten fortsætter på kommerciel basis efterfølgende. Det er en ud af fire europæiske TEF’er, hvor de tre andre dækker produktion, sundhed og landbrug & fødevarer.

Her i 2023 går arbejdet for alvor i gang med at skabe rammen og økosystemet for danske virksomheder med interesse i AI-baserede produkter til smart cities og communities. Fokus er i starten på energi, mobilitet og systemers evne til at kommunikere og arbejde sammen.

Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse her. Og læs TEF'ens pressemeddelelse her.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.