Photo from PhD Bazaar 2023. Photo credit: Hanne Kokkegård, DTU Compute

Diversitet: DTU Compute øger fokus på kvinder og udenlandske forskere

onsdag 08 nov 23

Kontakt

Jan Madsen
Institutdirektør, Professor
DTU Compute
45 25 37 51

Kontakt

Sabrina Spangsdorf
PhD Coordinator
DTU Compute
20 92 11 73

Kontakt

Kim Knudsen
Professor
DTU Compute
45 25 30 26

Baggrund for Living Labs

Indsatsen med Living Labs er en opfølgning på et antropologisk studie udarbejdet af IS IT A BIRD, der har undersøgt barrierer og potentialer for at tiltrække og fastholde kvindelige STEM-talenter i den akademiske verden. Studiet peger også på konkrete muligheder, hvor universiteterne kan gribe til handling for at øge mangfoldigheden og fremme bedre forskning og uddannelse. Hent rapporten her

DTU Compute og DTU Bioengineering får sammen med 11 andre universitetsmiljøer inden for STEM-fag støtte fra VILLUM FONDEN, Novo Nordisk Fonden og det strategiske innovationsbureau IS IT A BIRD til Living Labs, der skal arbejde målrettet med at styrke diversiteten.

Færre kvinder end mænd, der afslutter en kandidatgrad indenfor STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Mathematics), vælger at forfølge en karriere inden for den akademiske verden. Frafaldet af kvindelige talenter er et uforløst potentiale, hvis Danmark også i fremtiden skal sikre sig en position som en af verdens førende STEM-nationer. 

Derfor har VILLUM FONDEN, Novo Nordisk Fonden og IS IT A BIRD inviteret universitetsmiljøer til at byde ind med konkrete idéer til, hvordan diversiteten kan styrkes i netop deres forskningsmiljø. Det har resulteret i etablering af samarbejder i såkaldte ’Living Labs’ med hele 13 forskningsmiljøer i hele landet. Ét af dem bliver på DTU Compute, hvor arbejdet ud over at koncentrere sig om kvinder også omfatter de udenlandske ph.d.-studerende og ansatte forskere. Et andet bliver på DTU Bioengineering.

Ambitionen med 'Living Labs' er at udforske forskellige løsningsmodeller for i sidste ende at udstyre de danske STEM-miljøer med konkrete, kvalificerede idéer og anbefalinger til en styrket mangfoldighed og inklusion. Det kan for eksempel være indsatser, der ændrer på rammerne for barsel og familieliv, det kan være fokus på rekruttering og fastholdelse af kvindelige medarbejdere, eller det kan vedrøre mere generelle kulturændringer i et forskningsmiljø.

Det er forskningsmiljøerne selv, der driver udviklingen og skaber forandringen. Sideløbende følger teamet fra IS IT A BIRD udviklingen nært ved at følge og evaluere forandringerne, så det bliver dokumenteret, hvad der skal til for at skabe en blivende positiv forandring indenfor diversitet i STEM-forskning. Forventningen er stor hos Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden:

"Antallet og mangfoldigheden af de ansøgninger, som IS IT A BIRD har modtaget, viser at behovet for forandring er bredt anerkendt i universitetsmiljøerne, og det tegner lovende for det udviklingsarbejde, som projektets Living Labs skal give sig i kast med."

Computes målgrupper minder om hinanden

DTU Compute har cirka 50 procent ansatte fra hele verden, og på instituttet oplever man, at der kan være mange overlap mellem dét at være kvinde og forsker og dét at komme fra et andet land end Danmark i forhold til at ’passe ind’ i stereotypen af en forsker.

"Målet er, at den viden vi indhenter igennem projektet skal bruges til at igangsætte konkrete tiltag til at øge andelen af kvindelige forskere."
Jan Madsen, institutdirektør på DTU Compute

 

Det forklarer institutdirektør Jan Madsen:


”Målet er, at den viden vi indhenter igennem projektet skal bruges til at igangsætte konkrete tiltag til at øge andelen af kvindelige forskere. Vi håber desuden at kunne bruge den indsamlede viden til at blive klogere på, hvordan vi kan skabe en anden fortælling om det at være forsker i STEM fagene; en fortælling som kan bruges i blandt andet rekrutteringen, onboarding og andre relevante steder.”

 

Projektideen er udviklet af DTU Computes særlige diversitetsgruppe, der er en del af instituttets arbejde med arbejdsmiljø. Diversitetsgruppen fokuserer på at gøre arbejdspladsen endnu mere inkluderende gennem rådgivning af institutledelsen, afholdelse af seminarer og udvikling af projekter.

13 Living Labs

De 13 forskningsmiljøer, der deltager i Living Labs er:

 • DTU Compute - Institut for Matematik og Computer Science
 • Institut for Bioteknologi og Biomedicin, DTU
 • Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
 • Globe Institute (krydsfeltet mellem Geobiologi, planetforskning, biologi, geologi, arkæologi og mikrobiologi), Københavns Universitet
 • Institut for Grøn Teknologi, Syddansk Universitet
 • Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
 • Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
 • CAPeX, Accellerationscenter for Power-to-X, DTU og Aalborg Universitet
 • Institut for Agroøkologi & Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet
 • Kemisk Institut, Københavns Universitet
 • Institut for Matematik, Københavns Universitet
 • Biologisk institut, Københavns Universitet
 • Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.