Samarbejde

Samarbejde med erhvervsliv og myndigheder

 
DTU Compute samarbejder med virksomheder, andre universiteter, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder.

DTU stiller sin store faglige viden og ekspertise inden for det teknisk-naturvidenskabelige område til rådighed for nationale og internationale myndigheder og private aktører, således at universitetet bidrager til pålidelig, sikker og uvildig viden, der kan danne grundlag for beslutningsstøtte, eksempelvis risikovurderinger og viden om fremtidens teknologier.

Et samarbejde med DTU giver din virksomhed adgang til den nyeste forskning inden for teknisk videnskab. Vi tilbyder en bred vifte af samarbejdsmuligheder med både forskere og studerende, og hos os får du innovative, vidensbaserede løsninger, som kan skabe udvikling og vækst i din virksomhed.

Hvis du som myndighed har brug for forskningsbaseret rådgivning, kan DTU tilbyde en bred vifte af ydelser og modeller for samarbejde. Ydelserne omfatter rådgivning, monitorering, videns- og laboratorieberedskab, metodeudvikling og kapacitetsopbygning for staten, regioner og kommuner samt internationale institutioner.

Kontakt

Jan Madsen
Institutdirektør, Professor
DTU Compute
45 25 37 51
Mark Bernhard Riis
Head of Innovation
DTU Compute
45 25 52 22