Uddannelse

Uddannelse

DTU Computes undervisning har basis i instituttets kerneområder matematik, statistik, computer science og ingeniørvidenskab. En række af instituttets indledende fag i matematik, statistik og programmering indgår i flere af DTU’s uddannelser. Vi uddanner desuden forskere under ph.d.-uddannelsen og tilbyder efteruddannelse, offentlige foredrag, sommerskoler og -kurser. Studerende ved DTU Compute arbejder ofte med projekter, der er tværfaglige, og projekter sker ofte i samarbejde med eksterne partnere som virksomheder eller organisationer.

Double degrees

På DTU Compute tilbyder vi en Erasmus Mundus Joint Double Degree Master's programme in Security and Cloud Computing (SECCLO) og en Dual Degree Master of Science Programme i Computer Science and Engineering i samarbejde med Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). 

Specialistuddannelser

Vi tilbyder også to specialuddannelser, hvor de studerende opbygger tværfaglige kompetencer inden for enten cybersikkerhed eller Data Science/Big Data. Studerende, der opfylder uddannelsens regler og krav, modtager et særskilt bevis, der viser, at de har opnået kompetencer inden for specialet. Læs mere i boksene nedenfor.

Kontakt

Signe Møller Jørgensen
Specialkonsulent
DTU Compute
45 25 37 37