Jakob Lemvig

Jakob Lemvig

Lektor

DTU COMPUTE
Institut for Matematik og Computer Science

Danmarks Tekniske Universitet

Asmussens Allé

Bygning 303B, rum 159

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Mobil
Fax 45 88 13 99
E-mail jakle@dtu.dk
ORCID 0000-0002-9338-7755
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
Kurser
Loading

Profil

Websider:

Forskning:

 • frame-teori i endelige og uendeligt dimensionale Hilbertrum
 • kanoniske dualer og andre dualer med "gode" egenskaber
 • Gabor-, wavelet- og shearlet-teori
 • effektive repræsentationer af multi-dimensionelle data
 • sparse approksimationer

Generelle interesseområder:

 • harmonisk og funktional analyse
 • tids- og frekvensanalyse
 • Fourier analyse
 • numerisk analyse
 • numerisk linear algebra
 • signal- og billedbehandling

Short CV:

 • 2005 Cand. Polyt. Anvendt Matematik
 • 2008 Ph.d. i Anvendt Matematik
 • 2009 Postdoc at Uni. Osnabrück
 • 2012 Adjunkt på DTU Compute