Om os

 

Strategi

Vores strategi er at være katalysatoren for jeres proces, hvor vi er medspilleren, der sætter fokus og øger hastigheden.

På tværs af vores skræddersyede læringsforløb, åbne kurser og partnerskaber løfter vi fagligheden, ruster organisationer til at træffe beslutninger, og samskaber de bedste resultater. Kendetegnende er, at vi er ambitiøse sammen med vores partnere og løfter i fællesskab.

Til grund herfor ligger vores værdier om åbenhed, uvildighed, nysgerrighed, dybdefaglighed, følgeskab, og ikke mindst fællesskab. Herigennem styrkes dialog og tillid, som er med til at skabe fremdrift i jeres proces.

Mission

  • Vi sikrer samfundsmæssigt impact gennem vores forskningsforankrede kompetenceløft af medarbejdere, ledere og beslutningstagere i offentlige og private organisationer og arbejder med principper om sikkerhed, ansvarlig teknologi, teknologi forståelse og uvildig rådgivning.
  • Vi inviterer ind i innovative partnerskaber og et økosystem som understøtter den digitale udviklings- og omstillingsproces.

Vision

Vi ønsker at være en livslang læringspartner inden for digital transformation og digitale teknologier for derigennem at være katalysator for innovation og ansvarlig brug af teknologi. 

En partner for livet der 

  • klæder dig/jer på til at deltage aktivt i den digitale agenda/dagsorden,
  • er baseret på den nyeste forskning, og dermed skaber digital teknologi og formidler den på højeste niveau
  • og som gennem ansvar og integritet understøtter samfundsansvar og realisering af digitaliseringens potentialer.