Robot girl

Kunstig intelligens og etik på DTU

AI har potentiale til radikalt at ændre den måde vi lever vores liv på, og får stor indflydelse på helt centrale elementer i vores arbejdsliv, økonomi, sundhed, uddannelse og på den måde det internationale samfund fungerer på.

Derfor er det også vigtigt at udvikle etiske retningslinjer i forhold til, hvordan vi udvikler og bruger kunstig intelligens, og det skal ske i samspil mellem befolkning, eksperter, politikere og erhverv.

Derfor har DTU Compute i mange år bidraget aktivt til debatten om, hvordan Danmark skal forholde sig til etikken i kunstig intelligens, som nation og som del af det internationale samfund, Europa og Norden.

Eksperter fra Compute har engageret sig i Ellis Initiative (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), SIRI-Kommisionen, offentlige debatter, rådgivning af myndigheder, og har bl.a. introduceret tanken om Safe AI – made in Denmark.

Instituttet ønsker med sine bidrag at opfordre til en bred debat og en løbende stillingtagen til, hvordan dansk kunstig intelligens både kan være en god forretning og Danmarks mulighed for at præge udviklingen af AI, så det sker på en forsvarlig måde.