Kunstig Intelligens DTU

Kunstig intelligens

På DTU findes et af Danmarks fremmeste forskningsmiljøer inden for kunstig intelligens, også kaldet Artificial Intelligence.

Kunstig intelligens har et enormt potentiale og skaber allerede i dag værdi ved at automatisere ressourcekrævende og komplicerede processer. Det gælder både i erhvervslivet og i den offentlige sektor. DTU Compute indgår i en række samarbejder med aftagere af den teknologi, som instituttets forskere hver dag arbejder på at udvikle.

På tværs af videnskaber og erhverv vil kunstig intelligens være med til at forme fremtiden. På DTU Compute er der hele tiden fokus på at skabe teknologier, som lever op til at være safe AI. Det vil sige ansvarlig udvikling og brug af kunstig intelligens, som tager hensyn til ikke bare lovgivning men også sociale etiske standarder.

Kontakt

Jan Madsen
Institutdirektør, Professor
DTU Compute
45 25 37 51
Mark Bernhard Riis
Head of Innovation
DTU Compute
45 25 52 22