Samarbejdspartnere og andre aktører

Her findes information om en række organisationer og initiativer, som alle arbejder med kunstig intelligens. DTU Computes forskere er repræsenteret hos flere af aktørerne.

Direkte samarbejdspartnere

SIRI-kommissionen
”SIRI-kommissionen skal bl.a. kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte udviklingen inden for kunstig intelligens og den digitale disruption til vækst og job.” Thomas Bolander, lektor ved DTU Compute, bidrager i SIRI-kommissionen med sin store tekniske viden og gode formidlingsevner. 

Digital Hub Denmark
“Digital Hub Denmark er et privat-offentligt samarbejde mellem Regeringen, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark.” Jan Madsen, vicedirektør og professor ved DTU Compute, er en del af hubbens advisory board.

DABAI
“DABAI’s mål er at gøre Danmark til en pioner inden for udnyttelsen af big data. Derfor tilbyder DABAI en række muligheder for virksomheder og organisationer for at udnytte mulighederne for at gøre brug af data i deres forretning.”  Lars Kai Hansen, professor og sektionsleder ved DTU Compute, er en del af DABAI. 

ELLIS
“Det er ELLIS’ mission at skabe et netværk, som skal fremme gennembrud inden for kunstig intelligens, at oprette et paneuropæisk phd-program, som skal uddanne den næste generation af forksere inden for kunstig intelligens og at booste den økonomiske vækst i Europa ved at udnytte teknologier inden for kunstig intelligens.” Lars Kai Hansen, professor og sektionsleder ved DTU Compute, er medlem af ELLIS Society.  

Digital Innovation Hub
“Digital Innovation Hub tilbyder et fysisk og virtuelt rum, hvor SMV’er og store virksomheder kan udforske fordelene ved digitale teknologier som IoT, kunstig intelligens og VR." Digital Innovation Hub er et DTU-initiativ. DTU Compute er repræsenteret i en AI Iværksætterindsats, som er et underprojekt i hubben. 

Kunstig Intelligens og Data
Kunstig Intelligens og Data (KID) er DTU Computes egen bacheloruddannelse i kunstig intelligens. Etisk dannelse er en vigtig del af uddannelsen.

DTU High Tech Summit
High Tech Summit er en konference og messe på DTU. Visionen er at skabe det største forskningsbaserede mødested i Danmark inden for digitalisering. På konferencen er Safe AI en vigtig del af diskussionen om digitalisering. 

Andre aktører

Tænketanken Mandag Morgen
”Mandag Morgen er en unik kombination af et mediehus og en tænketank, som hjælper beslutningstagere med at forstå de udfordringer, vores samfund står over for, og med at udvikle og formidle nye løsninger.” https://www.mm.dk/ 

IDA
IDA er Ingeniørforeningen i Danmark, som ”påvirker debatten om brugen af kunstig intelligens gennem SIRI-kommissionen og deltagelse i regeringens ekspertgruppe om dataetik samt ved at udgive en rapport om etik i AI med tænkehandletanken Dataethics.” 

DataEthics.eu
”DataEthics.eu er en tænkehandletank, der arbejder for at fremme dataetiske produkter og tjenester. DataEthics skaber og deler viden omkring dataetik og dataanvendelse for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, individer og beslutningstagere udfra såvel en teknisk, organisatorisk og juridisk som social vinkel.”

Partnership on AI
(The Partnership on AI to Benefit People and Society) ”Partnerskabet blev etableret for at undersøge og formulere best practice inden for kunstig intelligens, for at fremme den almene forståelse af kunstig intelligens og for at fungere som en åben platform for diskussion og engagement i kunstig intelligens og teknologiens betydning for mennesker og samfund.”