Cybersecurity

Cybersecurity

 

Digital sikkerhed får stadig større betydning i vores hverdag i takt med den stigende digitalisering af vores samfund. DTU er hjemsted for et af de fremmeste forskningsmiljøer inden for cybersikkerhed, også kaldet Cybersecurity.

På DTU Compute forsker vi i Cybersecurity på tværs af vores forskningssektioner og vores forskere indgår i en lang række nationale og internationale forskningsprojekter inden for security, safety og privacy – og samarbejder og fokuserer på at skabe teknologier til gavn for både erhvervslivet og den offentlige sektor.

Vores fokus på fremtidens digitale sikkerhed danner også grundlag for vores uddannelsesmuligheder inden for Cybersecurity. Her er vi med til at sikre fremtidens digitale samfund gennem uddannelse af både kandidatstuderende på uddannelsen Informationsteknologi med mulighed for specialiseringer inden for Safe and Secure by Design og Computer Security, og masterstuderende på deltid i Cyber Security hvor undervisningen viser, hvordan vi designer og udvikler sikre og pålidelige it-systemer, der kan håndtere det stigende pres, som samfundet står overfor i forhold til cyberkriminalitet.

Læs mere om vores aktiviteter inden for uddannelse, forskning og samarbejder under DTU Center for Digital Security (DIGISEC), der koordinerer og promoverer aktiviteter på DTU inden for digital sikkerhed, og søger at styrke samarbejde og facilitere synergy på tværs af institutter og centre på DTU, som er involveret i digital sikkerhed.

Kontakt

Jan Madsen
Institutdirektør, Professor
DTU Compute
45 25 37 51
Nicola Dragoni
Viceinstitutdirektør, sektionsleder, Professor
DTU Compute
45 25 37 31

DTU's research within cybersecurity

Read more about DTU's research, education and training offers in cybersecurity: compute.dtu.dk/cybersecurity