Colourbox

Fra forskning til værdi

Photo Sonja Iskov

Kompetencer og nye kvalifikationer

Photo Sonja Iskov

Rådgivning og service

Colourbox

Fremtidens nye teknologier

Samarbejde

Samarbejdsformer

Fra forskning til værdi
 • Større rekvirerede forskningsopgaver
 • Forsknings- og udviklingsprojekter, fx Højteknologifonden, EU’s forskningsprogrammer eller private fonde
 • Kommercialisering af forskning, fx patenter og start-up-virksomheder
Kompetencer og nye kvalifikationer
 • Skræddersyede uddannelsesforløb samt efter- og videreuddannelse
 • Samarbejde med studerende fx virksomhedspraktik og AppGarage
 • Forskeruddannelse fx erhvervs-ph.d.ere
Rådgivning og service
 • Forskningsbaseret konsulentservice fx Statistisk Konsulenttjeneste
 • Adgang til laboratorier, forskningsfaciliteter og forskningscentre
 • Myndighedsbetjening
Fremtidens nye teknologier
 • Strategisk fokus på virksomheders teknologibehov
 • Adgang til førende forskningsmiljøer inden for IKT (informations- og kommunikationsteknologi)
 • Innovationsnetværk inden for fx lydteknologi
 • Udviklingsværksteder i samarbejde med virksomheder fx European Study Group with Industry (ESGI)

Innovation

DTU Compute sætter endnu mere fart på innovationsindsatsen.

Vores ambitionen er at blive bedre til det, vi allerede gør godt i forvejen. Og det ser vi naturligt at gøre i gensidig dialog med virksomheder og myndigheder. 


Kontakt

Per B. Brockhoff
Professor, Institutdirektør
DTU Compute
45 25 33 65

Kontakt

Mark Bernhard Riis
Head of Innovation & Project Manager for HighTech Summit
DTU Compute
45 25 52 22