DTU Compute har blandt andet arbejdet med varmestyring i Tingbjerg i Københavns Kommune. Foto: Hanne Kokkegård, DTU Compute

DTU udvikler nye værktøjer til energibesparelser

tirsdag 04 okt 22

Kontakt

Henrik Madsen
Professor, Sektionsleder
DTU Compute
45 25 34 08

Kontakt

Peder Bacher
Lektor
DTU Compute
45 25 30 75

Kontakt

Christian Anker Hviid
Lektor
DTU Construct
45 25 18 86

Kort om SCA+

 • Partnere:  DTU – DTU Compute og DTU Construct (tidligere DTU Byg) (DK),E.ON Energiinfrastruktur AB (SE), E.ON Energidistribution (SE), Matematikcentrum og IIIEE - The International Institute for Industrial Environmental Economics ved Lunds Universitet (SE), Sustainable Business Hub (SE), Høje-Taastrup Kommune (DK), Lyngby-Taarbæk Kommune (DK), Københavns Kommune (DK), Malmö stad (SE) og KAB (DK)
 • Projektperiode: 1. december 2020 – 30. september 2022.
 • Samlet budget: ca. 2,4 mio. euro heraf 1,1 mio. euro fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat Skagerrak. 

Et dansk/svensk projekt har skabt nye værktøjer og metoder til arbejdet med energiplanlægning, energistyring og energirenovering.

Energikrisen har ramt Europa, og vi skal bruge el og varme fornuftigt og spare på en klog måde. Det gør resultaterne fra det netop afsluttede projekt, Smart Cities Accelerator + (SCA+) om muligt endnu mere relevante.

 

Gennem to år har DTU Compute sammen med DTU Construct og otte andre partnere samarbejdet på tværs af Øresund med udvikling og test af nytænkende værktøjer og metoder, der gør el- og varmeproduktionen mere klimavenlig og energiforbruget i bygninger så effektivt som muligt og på måder, der inddrager borgerne i den grønne energiomstilling. Resultatet er nu en række løsninger og ny viden, der gavner den grønne omstilling.

I SCA+ har DTU Compute udviklet en prototype af et datadrevet værktøj, der gør det lettere for driftsfolk og planlæggere at se, hvor varmen kommer fra, og hvordan den forsvinder i boligblokke. Værktøjet virker lidt som et slags røntgensyn ind gennem bygningens lag, og det giver dermed nyttig viden, før man beslutter en eventuel energirenovering. I det daglige kan værktøjet bruges til at styre indeklimaet. 


Værktøjet har i de almene boliger i Taastrupgaard vist, at mange radiatorer i en boligblok var indstillet forkert. 
Det vil gavne klimaet og varmeregningen for lejer, der kan spare penge på varmeregningen, hvis radiatorerne kører bedre. Tilsvarende kan udlejer spare penge, fordi boligselskabet i dag får en strafregning på 500.000 kroner årligt fra fjernvarmeselskabet, fordi returvandet fra boligområdet ikke er afkølet nok. For høj returtemperatur betyder, at varmen ikke er udnyttet godt nok og skader samtidig effektiviteten i de store kedler på fjernvarmeværket.

Her ville det give mening, hvis den lokale varmemester kunne få adgang til at regulere varmesystemet i den enkelte lejlighed fysisk eller via digitale løsninger og begrænse maksimum og minimum flow i radiatoren, så radiatoren hverken er gloende varm eller helt kold, konkluderer DTU. Hel kold oplever man sommetider, hvis en lejer for at spare penge lukker for varmen, men det øger risikoen for skimmelsvamp, samtidig med at naboens varmeapparat er nødt til at skrue ekstra op for at holde temperaturen, fordi lejligheden ved siden af er helt kold.

 

Behov for at styre temperaturen bedre i lejligheder

”Med de voldsomme priser på energi er det vigtigt med systemer, som kan bruges til at spare på energien og dermed reducere på klimaaftrykket. Samtidig skal det gøres på en måde, som kan lade sig gøre i praksis med respekt for hensynet til et godt indeklima. På grundlag af SCA+-projektet vil vi være i stand til at rådgive bredt omkring det store potentiale, der ligger i energibesparelser i boligsektoren, som er ansvarlig for cirka 40% af det samlede energiforbrug i Europa, siger professor Henrik Madsen.

Det vækker genklang hos det almene boligadministrationsselskab KAB.

 

“Resultaterne af SCA+ er tankevækkende ikke mindst set i lyset af den aktuelle energikrise. De datadrevne værktøjer (IoT-sensorer) viste, at mere end halvdelen af radiatorerne i case-ejendommene ikke var indstillet optimalt i forhold til forsyningen fra varmeanlægget. Her ligger muligheder for at spare på energien og reducere CO2-aftrykket, som vi vil forfølge. Potentialet i at låse temperaturen fast inden for et interval er interessant, og selvom det lige nu støder mod lovgivning, står vi i en situation, hvor vi vil opfordre politikerne til at vende alle sten,” siger vicedirektør Lone Skriver.

 

"På grundlag af SCA+-projektet vil vi være i stand til at rådgive bredt omkring det store potentiale, der ligger i energibesparelser i boligsektoren, som er ansvarlig for cirka 40% af det samlede energiforbrug i Europa."
Professor Henrik Madsen, DTU Compute

DTU kan også glæde sig over en lang række andre resultater. DTU Compute har sammen med Matemtikcentrum på Lunds Universitet udviklet en simuleringsmodel (digital tvilling) til test af fjernvarmestyring, så det bliver lettere at styre fjernvarmen på en økonomisk og klimavenlig måde. 

 

DTU Construct har bidraget til udvikling af en indeklima-app til kommuner, så de hurtigt kan tjekke indeklimaet på skoler. Og forskerne har udviklet et værktøj til at hjælpe kommuner og energirådgivere, når de skal beregne økonomien i at skifte fra gasfyr til varmepumpe. En relevant problemstilling både i Danmark og Sverige. 

 

Et stenkast fra DTU har Lyngby-Taarbæk Kommune gennem SCA+ og i tæt dialog med borgere udviklet et koncept for lokal, fælles varmeforsyning for områder, der ligger for langt fra fjernvarmenettet til at kunne blive koblet på. Forsyningsselskabet skal stå for drift og administration af ordningen, der har potentiale til at blive en hyldevare hos forsyningsselskaberne både i Danmark og i Sverige. 

Udvalgte resultater fra SCA+

 • Innovativt koncept for lokal, fælles varmeforsyning, hvor forsyningsselskabet drifter og administrer ordningen. Konceptet har potentiale til at blive en hyldevare hos forsyningsselskaberne både i Danmark og i Sverige. 
 • Værktøj til energiplanlægning, så man kan reducere behovet for strøm, når en kommune udvikler et eksisterende eller nyt byområde.  
 • Kortlægning af effektudtag og digital udvikling for at begrænse strømbehovet i ejendomme, både gennem batterier og styring af varmepumper.
 • Værktøj til at hjælpe kommuner og energirådgivere, når de skal beregne økonomien i at skifte fra gasfyr til varmepumper. 
 • Simuleringsmodel til test af fjernvarmestyring, så det bliver lettere at styre fjernvarmen på en økonomisk og klimavenlig måde. 
 • Ny pulje for almennyttige boligsektor til energieffektivisering gennem data.
 • Undersøgt de lovgivningsmæssige forudsætninger for at lave energifællesskaber i Sverige og givet anbefalinger til politikerne. 
 • Bidraget til udvikling af en indeklima-app, som kommuner kan bruge til at se, hvordan det står til med indeklimaet i skoler.
 • Prototype af et datadrevet værktøj, der gør det lettere for driftsfolk og planlæggere at se, hvor varmen kommer fra, og hvordan den forsvinder i boligblokke. Det er nyttig viden, før man beslutter en energirenovering. Værktøjet kan også vise, om radiatorerne er indstillet korrekt.

Læs mere om resultaterne på SCA+

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.