Minister åbnede Danish Hub for Cybersecurity

fredag 17 jan 20

Mere end 100 mennesker fra forskning, forsvar og IT-teknologiens frontlinje var 16. januar 2020 samlet til åbningen af Danish Hub for Cybersecurity. De kom for at få ny viden og inspiration og for at være en del af et stærkt netværk omkring hub’en.

Danish Hub for Cybersecurity er et foreløbig fireårigt initiativ støttet af Industriens Fond med 21 mio. kr. og organiseret i samarbejde mellem førende virksomheder og organisationer, forsknings- og undervisningsinstitutioner.

Målet er ifølge CEO for hub’en, Henrik Fougt, at danske virksomheder sættes i stand til at beskytte sig selv mod cybertrusler.

"Cyberforsvaret skal være så effektivt, at danske virksomheder ligger helt i top sammenlignet med OECD- lande og dermed opfattes af samarbejdspartnere som attraktive.”

Rektor Anders Bjarklev bød forsvarsministeren og derefter de mange gæster velkommen til DTU. Han fremhævede i sin velkomst bl.a., at ”Danish Hub for Cybersecurity er et national netværk, der skal samle alle de gode kræfter inden for cybersikkerhed, som bliver vigtigere og vigtigere i disse år, og som skal beskytte vores erhvervsliv og skabe gode, nye virksomheder.”

Forsvarsminister Trine Bramsen og rektor for DTU Anders Bjarklev. Foto: Bax Lindhart

Forsvarsminister, Trine Bramsen, talte som den første til de 100 deltagere i åbningen, og ramte med ordene ”Truslen fra cyberkriminalitet er en af vores tids største udfordringer. Fundamentet for vores demokratiske samfund bliver truet. Cybersikkerhed er et fælles ansvar med nationalt samspil” præcist ned i hub’ens vigtigste opgave, nemlig at samle de vigtigste partnere inden for cybersikkerhed i Danmark og herved skabe et økosystem, der bidrager til udviklingen af sikre cyberløsninger og kompetenceløft i virksomhederne.

Forsvarsminister Trine Bramsen. Foto: Bax Lindhart

Truslen fra cyberkriminalitet og en fælles koordinering var også hovedbudskabet hos direktør for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, som bl.a. sagde.

”Etableringen af hub’en kommer på det helt rigtige tidspunkt. Andre har vilje og ressourcer til at angribe os, derfor vurderes trusselsbilledet højt. De fremtidige teknologier som 5G, AI, og kvantecomputere – at samle viden herom, og hvordan vi kan bruge dem til at forsvare os. Dét kan vi bruge hub’en til.”

Direktør for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen. Foto: Bax Lindhart

Direktør for Industriens fond, Thomas Hofman-Bang forklarede, hvorfor cybersecurity både er en trussel og en mulighed for danske virksomheder, og hvorfor det har været oplagt, at fonden skulle støtte hub’en:

”Vi ønsker at styrke cybersikkerhed med udgangspunkt i dansk erhvervsliv, særligt med fokus på SMV'er og det brede danske erhvervsliv, som hub’en også fokuserer på. Og der er brug for en indsats, der styrker det samlede miljø, og det står hub’en foran at skulle koordinere.”

Direktør for Industriens Fond Thomas Hofman-Bang. Foto: Bax Lindhart

Direktør for koncernsikkerhed Tryg, Tom Engly, talte om vigtigheden af en åbenhedskultur i forbindelse med cyberangreb for at få større viden på området. Derfor kom han også med konkrete eksempler på cyberangreb rettet mod Tryg og fortalte, hvordan de havde behandlet angrebene, samt hvordan de arbejder med at træne deres medarbejdere i at spotte potentielle angreb.

”Indtil 2015 var det svært at få cybersikkerhed på dagsordenen. IT-sikkerhed er et ledelsesansvar. Men nu er lederne blevet opmærksomme på den situation vi står midt i, og at vi skal handle aktivt."

 

Direktør for Koncernsikkerhed i Tryg Tom Engly. Foto: Bax Lindhart

CEO for Danish Hub for Cyber Security, Henrik Fought, afsluttede eventen ved at præsenterede hub’en og dens vigtigste opgaver:

“Cybercrime er den hurtigst voksende kriminalitet i verden, fordi det er nemt. Vi skal hjælpe SMV’er, og vi har et superstærkt fundament i hub’en med de partnere, vi har.”

Sidst, men ikke mindst, præsenterede han det hold, der til daglig udgør krumtappen i hub’en og sekretariatet.

CEO for Danish Hub for Cybersecurity Henrik Fought. Foto: Bax Lindhart

Danish Hub for Cybersecurity

Danish Hub for Cybersecurity har nu åbnet dørene for en lang række aktiviteter: Networking, projektstøtte, seminarer, undervisning med mere, der understøtter hub’ens fem primære målsætninger:

  • At sikre relevante kompetencer i de virksomheder, der har behov for dem
  • At styrke innovation i anvendelse af eksisterende teknologiske løsninger

  • At introducere nye teknologier og uddanne teknologiske eksperter for at sikre mod fremtidens trusler

  • At skabe national koordinering af internationale tendenser og forskning på området

  • At skabe og bringe den nyeste viden om cybersikkerhed i anvendelse, især i relation til processer og implementering    

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.