Kalundborg Circular Campus: Kalundborg bliver hjemby for en ny arkitektuddannelse. Placering af campus er stadig uvis, for der er fem steder i spil. Gennem DESIRE vil partnerne teste forskellige placeringer af sammen med de studerende og forskellige interessenter i byen, før man beslutter placeringen af campus. Foto: Kalundborg Symbiosis

New European Bauhaus gør natur og sårbare grupper til stakeholders

torsdag 22 dec 22

Kontakt

Martin Brynskov
Seniorforsker
DTU Compute
30 68 04 24

DESIRE

EU-støtte:

  • DESIRE er støttet af EU-Kommissionen (granting authority CINEA), gennem Horizon Europe
  • Totalbudget: €4.754.000 - 100% fra EU
  • Projektperiode: To år, 1. oktober 2022 til 30. september 2024
  • De tre danske DESIRE-cases har derudover fået tre millioner kroner fra Kulturministeriet

24 partnere

Dansk Industri, BLOXHUB, Design Society Fond - DDC, Dansk Arkitektur Center, Aalborg Universitet, DTU, Politecnico Di Milano, Knowledge Hub Zealand, Domea.dk, Danske Arkitektvirksomheder, CER Partnerstvo (CER Sustainable Business Network), GXN AS, Riga City Council, NXT Aps, Fonden Chart, Kairos Consorzio Di Cooperative Sociali - Societa Cooperativa Sociale O.N.L.U.S, Comune Di Torino, Plusvalue Italy Srl Societa Benefit, Stichting Samenwonen-Samenleven, Stichting The Beach, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, BTC Dd, The Really Regenerative Centre CiC, Dark Matter Laboratories. 

Læs mere på hjemmesiden

Det EU-støttede projekt DESIRE kombinerer kunst, arkitektur og design og inddrager det digitale som byggemateriale i en nytænkende designproces for bæredygtige og smarte byer.

Vi kender nok alle udtrykket ”at få jord under neglene”, når det bruges metaforisk. Men hvad nu hvis vi tager det bogstaveligt og anvender princippet i vores dagligdag? Vil det f.eks. ændre vores opfattelse af liv, så vi begynder at se os selv som en del af noget større og forbundet med de udfordringer, vi oplever til daglig, herunder klimaforandringer, tab af biodiversitet og et ressourceforbrug, der presser planetens formåen? Vil vi kunne opnå en følelse af, at vi som individ holder lidt af fortiden og fremtiden i vores egne hænder og gennem vores valg reelt kan gøre en forskel?

Jord under neglene som en metafor såvel som fysisk er en del af en nytænkende og inkluderende designproces i det nye toårige EU-projekt DESIRE - Designing the Irresistible Circular Society, som DTU Compute er partner i. Her eksperimenterer vores 24 partnere fra seks europæiske lande med nye måder at arbejde med helhedsorienteret byudvikling, når vi former nye bæredygtige byområder og transformerer eksisterende. Vi udvikler principper, der forbinder byen med naturen, skaber grøn omstilling gennem symbiotisk fællesskab og inkluderer brugerne i transformationen.

For selv om verden er i gang med den grønne omstilling, må vi sande, at det går for langsomt. Kloden, naturen og fremtidige generationer har brug for, at vi gør mere i dag – og på en anderledes måde. Det gør vi i DESIRE. Vi inddrager kunst, arkitektur og design i den grønne omstilling og forbinder naturen med mennesket, når vi skaber cirkulære løsninger, der bygger på samhørighed og ligeværd.

Byer og natur er ikke hinandens modsætninger, for byerne rummer natur, som også skal have plads. DESIRE handler bl.a. om at skabe en bevidsthedsændring, hvor vi bliver opmærksomme på, hvordan biodiversiteten bidrager positivt til at gøre byen mere bæredygtig og smuk. Når vi ser os mennesker som nogle, der har plads i byen på linje med naturen - ikke over og ikke under - giver vi naturen en stemme, så den bliver en stakeholder, vi lytter til, og derved kommer vi til at træffe mere helhedsorienterede beslutninger i den grønne omstilling,” siger projektleder for DESIRE og MSc in Systems Thinking Aase Højlund Nielsen fra BLOXHUB.

Otte demonstrationsprojekter

DESIRE er ét af seks fyrtårne i Europa-Kommissionens nye fælleseuropæiske identitetsdannelsesinitiativ New European Bauhaus, der skal få borgere til at involvere sig i den grønne omstilling lokalt og i respekt for stedets oprindelige historie og natur.

DESIRE tager udgangspunkt i otte demonstrationsprojekter i fem lande, og repræsenterer DESIREs tre temaer med almene, inkluderende boliger; symbiotisk fællesskab; og at forbinde byen med naturen. I Herlev i Danmark går udvalgte kunstnere på skift rundt som havevært og laver research og udstillinger, foretager landskabsvandringer, holder workshops med mere i et nyt boligkvarter for at forbinde mennesker med den oprindelige natur på stedet, der senest har huset en asfaltfabrik. I Milano i Italien skal virksomheder i et nyt stort innovationsdistrikt MIND indgå i et symbiotisk, cirkulært fællesskab, så den enes affald eller f.eks. overskudsvarme er den andens ressource. I Riga inddrager man socialt sårbare borgere i den grønne renoveringsplan for en almen boligblok, så boligerne bliver opdateret til moderne levestandarder, og området bliver en tryg og fællesskabsstyrkende ramme med genskabt natur.  

"Det nye årtusind har givet os et nyt byggemateriale, nemlig alt ’det digitale’. Det skal vi bruge, når vi vil skabe gode og bæredygtige byer og nabolag. ... DESIRE og New European Bauhaus vil bidrage til lettere at forstå, hvordan vi i praksis kan gøre det bedre."
Martin Brynskov, seniorforsker på DTU Compute og Founding Director i det globale bynetværk Open & Agile Smart Cities

NXT, der faciliterer designprocessen på Herlev Asfalt Fabrik, har mange års erfaring med at inddrage kunsten i nye sammenhænge som her, hvor den spiller en central rolle i tilgangen til grøn omstilling.

”Kunsten kan netop åbne et rum for kropslig og æstetisk refleksion og erkendelse. Noget som er utroligt vigtigt for, at vi både med krop og tanke kan træde ud af de reproducerede mønstre, der har skabt den klimakrise og biodiversitetskrise vi befinder os i, så vi kan handle på det,” siger Madeleine Kate McGowan, der som kunstner i NXT har udviklet designkonceptet med haveværten. 

I Letland giver DESIRE-projektet Riga mulighed for at afprøve nye processer, hvor man lytter til uvante grupper, fortæller landskabsarkitekt Arnita Verza fra Riga Kommune/Riga City Architect's Service:

”Styrken ved DESIRE er, at vi får mulighed for at finde en ny tilgang til, hvordan inddragelse af forskellige interessenter ved boligrenoveringer positivt kan påvirke levevilkårene og give en stemme til grupper som socialt udsatte og selve landskabet, der i dag ofte bliver overhørt.”

Digitalisering som byggemateriale


Undervejs anvender DESIRE værtøjer til digital brugerinvolvering for at få flere aktører og nye målgrupper i spil i udviklingen af byområderne.  

”Det nye årtusind har givet os et nyt byggemateriale, nemlig alt ’det digitale’. Det skal vi bruge, når vi vil skabe gode og bæredygtige byer og nabolag. Men vi skal ikke bruge det hovedløst. Se bare på de problemer, som digitaliseringen også fører med sig i vores dagligdag, når det ikke virker eller bliver en sten i skoen i stedet for en hjælp. DESIRE og New European Bauhaus vil bidrage til lettere at forstå, hvordan vi i praksis kan gøre det bedre,” siger Martin Brynskov, seniorforsker på DTU Compute og Founding Director i det globale bynetværk Open & Agile Smart Cities.

DTU Compute leder sammen med Dansk Arkitektur Center og Dansk Industri arbejdet i DESIRE med at bringe erfaringerne ind i en større sammenhæng i den grøn-digitale omstilling, både i Danmark og i EU, f.eks. i form af såkaldte data spaces og digitale tvillinger.

DESIRE bidrager specifikt til EU-missionen ’Climate-Neutral and Smart Cities’. Erfaringerne fra DESIRE kommer partnerne til at dele gennem en elektronisk læringsplatform, så andre kan hente inspiration. 

Otte DESIRE-projektcases fordelt på tre temaer

Naturen tættere på mennesket

Herlev Asfalt Fabrik, Danmark: Arbejdet i Herlev skal bidrage til DESIRE med en øget sensitivitet over for det flerartede perspektiv gennem kunstnerisk praksis i et nyt boligområde. Man undersøger, hvad der sker, hvis man lytter til et sted, før man udvikler det. NXT vil aktivere kendskabet til de historiske muldlag og naturens foranderlighed ved at befolke stedet i et år. I en droplet, formgivet af arkitekt Kristoffer Tejlgaard, skaber man et rum ved byggepladsen, hvorfra udvalgte kunstnere i rollen som ’havevært’ laver research og udstillinger, foretager landskabsvandringer, holder workshops m.m. Den fysiske tilstedeværelse betyder, at man kan lytte til de skjulte stemmer, der ellers bliver overhørt.

”Styrken ved DESIRE-projektet er, at der åbnes op for, at kunsten kan have en central rolle i den såkaldte grønne transition. Kunsten kan netop åbne et rum for kropslig og æstetisk refleksion og erkendelse. Noget som er utroligt vigtigt for, at vi både med krop og tanke kan træde ud af de reproducerede mønstre, der har skabt den klimakrise og biodiversitetskrise vi befinder os i, så vi kan handle på det,” siger Madeleine Kate McGowan, der som kunstner i NXT har udviklet designkonceptet med haveværten. Kontakt: madeleinekate@otherstory.dk

BTC City i Ljubljana, Slovenien: Centrum i BTC City – et hybrid shoppingcenter – skal transformeres til at blive en regionalt førende grøn, klimaresistent og attraktiv symbiotisk forretningsby med fælles værdi for forskellige interessenter (brugere, virksomheder, by, lokalsamfund) ved at integrere natur og biodiversitet mere direkte i strategier for fremtidige investeringer.

“DESIRE er solidt funderet i New European Bauhaus-initiativet. Det er også multidisciplinært orienteret, det engagerer forskellige interessenter, og dets principper og viden kan anvendes i hele verden,” siger Andrej Janko, chef for bæredygtig udvikling i BTC. Kontakt: Andrej.Janko@btc.si

Cascina Falchera i Torino, Italien: Cascina Falchera i udkanten af Torino huser et ældre bylandbrug (urban farming) med undervisningsaktivitet. Stedet er en del af en innovativ byfornyelsesindsats, som skal støtte lokalsamfundet og styrke relationen mellem mennesker (især unge) og naturen/stedets biodiversitet. Indbyggere og besøgende skal samtidigt lære om de historiske og miljømæssige værdier.

”Torino Kommune er meget interesseret i at deltage i DESIRE-projektet for at forbedre viden om New European Bauhaus. Det er en kæmpe chance for os til at fremme og skabe nye politikker for fremtiden for vores by og vores kvarterer, med udgangspunkt i den erfaring vi vil få gennem vores democase Cascina Falchera. Den bedste måde at nå disse mål på er at udnytte de værdifulde vidensudvekslinger i DESIRE-konsortiet, hvor én af styrkerne er de involverede partneres forskellighed,” siger Fabrizio Barbiero, public manager for Innovation European Funds Department i Torino Kommune. Kontakt: fabrizio.barbiero@comune.torino.it

Inklusion

Gadehavegaard i Høje-Taastrup, Danmark: Gadehavegaard er et stort alment boligområde med 986 lejligheder fra 1970'erne. Frem mod 2030 skal boligområdet gennemgå en omfattende transformation, hvor der bliver revet boliger ned, renoveret boliger og opført nye. Ved at placere institutioner på området ønsker man at åbne det ud mod omverdenen, så folk udefra bruger det. Det omkringliggende landskab vil via eksperimenterede borgerinddragelse blive omdannet, så naturen kommer tættere på beboerne, og man arbejder ud fra cirkulære principper med genbrug og recirkulation af materialer. 

”At være en del af DESIRE-projektet og en del af en EU-bevægelse mod et mere bæredygtigt Europa, giver os muligheden for at involvere og lytte til beboerne og til at afprøve tiltag for at ende med at realisere et stort grønt biodiverst udeområde, til glæde og gavn for såvel de almene beboere, som de nye privatboende beboere samt områdets kommende lærere og elever, siger Mette Mogensen, by- og boligudviklingschef i Domea. Kontakt: mem@domea.dk 

Ziepju (Riga), Letland: I Riga inddrager kommunen socialt sårbare borgere i den grønne renoveringsplan for en almen boligblok, så boligerne bliver opdateret til moderne levestandarder, og området bliver en tryg og fællesskabsstyrkende ramme med genskabt natur.  

”DESIRE giver os mulighed for at finde en ny tilgang til, hvordan det gennem inddragelse af forskellige interessenter ved boligrenoveringer positivt kan påvirke levevilkårene og give en stemme til grupper som socialt udsatte og selve landskabet, der i dag ofte bliver overhørt,” siger landskabsarkitekt Arnita Verza fra Riga Kommune/Riga City Architect's Service. Kontakt: arnita.verza@riga.lv

Wildemanbuurt i Amsterdam, Holland: Et socialt boligområde med cirka 5000 indbyggere i Amsterdam skal gennemgå en grøn byfornyelse. Området er kendetegnet ved en stor kulturel mangfoldighed og en høj andel af unge og ældre. Transformationen af området sker sammen med beboerne, så forandringerne repræsenterer de ønsker, som beboerne har for et godt levested med grønne områder og køkkenhaver - og i respekt for områdets kulturarv.

”DESIRE-projektet giver indbyggerne i Wildemanbuurt plads til at skabe deres egen by. Ved at co-create med indbyggere fra alle samfundslag kan vi skabe visioner for en retfærdig og bæredygtig fremtid; en der ikke kun er for de få, men som inkluderer alle," siger Hans Krikke, direktør i STICHTING SAMENWONEN-SAMENLEVEN. Kontakt: h.krikke@sw-sl.nl

Symbiotisk fællesskab 

Kalundborg Circular Campus, Danmark: Projektet arbejder med etablering af en campus til en ny arkitektuddannelse i Kalundborg. Fem lokationer er i spil, og gennem DESIRE vil man, hvor det er muligt, afprøve placeringerne ved at etablere undervisning midlertidigt i tomme lokaler og lade de studerende arbejde med det, som en del af deres uddannelse. I processen skal de undersøge hvilke løsninger, der er mest bæredygtige ud fra parametre som fx studiemiljø, byudvikling, økonomi, ressourcer, tilgængelighed og energiforbrug. Det Kongelige Akademi og Knowledge Hub Zealand håber at kunne bidrage med viden om, hvordan og hvorfor det kan betale sig at give tid til undersøgelser og eksperimenter sammen med forskellige interessenter, før store beslutninger træffes.

”DESIRE tilføjer en procestid, hvor det er tilladt at fejle, samtidigt med at der er ressourcer til at eksperimentere med nye samarbejdsformer og uafprøvede muligheder. Der er rum til at gå ud over det, man ’plejer’ at gøre,” siger projektleder Pernille Bech, Knowledge Hub Zealand. Kontakt: pebe@kalundborg.dk

MIND i Milano, Italien: Virksomhederne i et nyt innovationsdistrikt, MIND - Milan Innovation District, i Milano, skal indgå i et symbiotisk, cirkulært fællesskab, så den enes affald eller overskudsvarme er den andens ressource. Det 1 million m2 store område, der ligger 15 minutter fra Milanos centrum, skal samtidig omdannes til et grønt, offentligt rum i samspil med lokalsamfundene og interessenterne.

"DESIRE-projektet giver mulighed for at udforske og udvikle designløsninger til gode levesteder i det store MIND-område, mens man genovervejer mere inkluderende og bæredygtige byområder fra de indledende faser af byggeprocessen. MIND-området er dermed en unik testmulighed for innovative metoder og praksisser i stor skala og i en kompleks kontekst med mange interessenter,” siger Valeria Soliano, der er projekt og kommunikationsansvarlig i PlusValue. Kontakt: valeria.soliano@plusvalue.org

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.