Morten Mørup, professor og studieleder på DTU Compute. Foto: Mikal Schlosser

Hæderslegat til professor i Machine Learning for Life Sciences

onsdag 24 mar 21

Kontakt

Morten Mørup
Professor
DTU Compute
45 25 39 00

Hør Morten Mørup fortælle om machine learning i denne DTU-podcastserie Kompetencer i Tech.

Professor Morten Mørup fra DTU Compute modtager Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning for sit bidrag til forskningen inden for især hjerneskanninger og sine undervisningsaktiviteter inden for kunstig intelligens og data.

Hjernen er et fascinerende abstrakt og komplekst organ, og hele tiden finder forskerne ny viden om netværksopbygningen i menneskets hovedcomputer. På DTU Compute forsker professor Morten Mørup fra sektionen Kognitive Systemer i, hvordan man ved hjælp af machine learning kan trække mest mulig viden ud af life science-data, især data fra hjerneskanninger. Det er forskning, der kan give en bedre forståelse af den raske hjerne og potentielt også sygdomme i hjernen og føre til forbedret livskvalitet.

Nu anerkendes hans forskning ved tildelingen af Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning. Legatet er på 350.000 kroner, og det bliver uddelt ved en reception online den 26. marts 2021.

”Det er en meget stor ære, og jeg er utrolig taknemmelig for at få legatet. Legatet vil bruges til at forske i machine learning-metoder, der kan integrere data fra forskellige målemodaliteter for dermed at få et mere komplet billede samt fremme vores forståelse af, hvordan mønstre er relateret på tværs af målemodaliteter,” siger Morten Mørup.

Morten Mørup blev sidste år udnævnt til professor i Machine Learning for the Life Sciences. Han udvikler og anvender avancerede matematiske og statistiske modeller, der effektivt kan karakterisere strukturen af komplekse netværk og mønstre i store mængder af data primært fra hjerneskanninger.

"Det er en meget stor ære, og jeg er utrolig taknemmelig for at få legatet."
​Morten Mørup, professor i Machine Learning for the Life-Sciences og studieleder på DTU Compute

Ved siden af sin egen forskning er Morten Mørup studieleder for bachelor-uddannelsen ’Kunstig Intelligens og Data’, og han underviser i machine learning. Det er netop kombinationen af life science-forskningen og undervisningsaktiviteterne, som gør Morten til en oplagt modtager af årets legat, lyder fondens begrundelse:

”Vi ønsker at støtte nytiltrådte professorer, som har gjort sig særligt positivt bemærket, og vi har valgt Morten i år på grund af hans bidrag til forskningen inden for et vigtigt og relevant område; analyse af hjerneskanningsdata. Samtidig har det været af betydning, at Morten er en dygtig og aktiv underviser.”

Legatet indeholder både en personlig hæderspris og finansiel støtte til Morten Mørups forskning.

Ved receptionen fredag den 26. marts 2021 deltager også sidste års to vindere, professor Marie Münster fra DTU Management og professor Nanna MacAulay fra Department of Neuroscience ved Københavns Universitet, fordi festlighederne i fjor måtte aflyses på grund af Corona-restriktioner. 

Klik på videoen herunder og hør Morten Mørup give en kort præsentation af sit arbejde.

Morten Mørup, professor og studieleder på DTU Compute. Tryk på billedet og se en kort video om hans professorat

 

Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning

  • ”Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning" blev stiftet i 1978 og deles ud til støtte for forskning i lægevidenskab, tandlægevidenskab samt naturvidenskab og teknik.
  • I 2021 er det 43. gang, at legatet bliver uddelt.
  • Legatet blev stiftet på baggrund af penge, som Leo Dannin efterlod sig ved sin død i 1971. I sin ungdom var han en dygtig fodboldspiller i KB, og han deltog også på det danske OL-landshold i 1920. I sit professionelle virke var Leo Dannin landsretssagfører.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.