Billeder fra ESA's Sentinel-satelliter skal bruges i projektet til at generere kort over havisen i det arktiske område for at optimere sejllads i området til gavn for Grønland. (Billede: ESA)

Bedre overvågning af havis skal fremme Grønlands økonomi

fredag 01 dec 17

Kontakt

Henning Skriver
Direktør
DTU Space
45 25 37 92

Bedre is-kort til gavn for Grønland

Projektet, der skal levere bedre is-kort til sejlads ved Grønland, kaldes 'Automatiserede havisprodukter for grønlandske farvande, (ASIP).
Det løber over tre år og støttes af Innovationsfonden med 5 mio. kr. Det samlede budget er 6,5 mio. kr.

Der er fire partnere i projektet. 
Fra Danmarks Tekniske Universitet deltager DTU Space og DTU Compute. Her har man stor erfaring med at udvikle metoder til automatisk fortolkning af satellitbilleder til anvendelse indenfor jordobservation, f.eks. af havis og gletchere, landbrug og infrastruktur.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har stor erfaring indenfor brug af satellitter til observation af havet og havisen omkring Grønland og i Arktis gennem deltagelse i en lang række internationale forskningsprojekter. DMI's grønlandske istjeneste har i over 50 år varslet skibstrafikken om havis og isbjerge. Det nye projektet skal føre til effektivisering og udvidelse af disse tjenester.

HARNVIG Arctic & Maritime har i en årrække arbejdet med at understøtte marine aktører og interessenter med rådgivning og tjenester i forbindelse med sejlads og operationer i Grønland og Arktis. HARNVIGs rolle i projektet er at sikre optaget og anvendeligheden af isprodukterne hos brugerne.

Yderligere information hos partnerne kan fås hos:
Matilde Brandt Kreiner, projektleder hos DMI, tlf.: 3915 7204.
Klaus Allan Harnvig Krane, isrådgiver hos HARNVIG Arctic & Maritime, tlf.: 3116 5551.
  

DTU og DMI vil med et nyt projekt gøre sejlads i de isfyldte farvande ved Grønland mere sikker og effektiv med bedre iskort.

Usikkerheden er stor og data om isens placering ofte forældet, når skibe fragter varer til og fra Grønland. Derfor sættes et nyt projekt med deltagelse af blandt andre DTU Space og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) nu i gang for at gøre sejladsen i de isfyldte farvande omkring Grønland mere sikker og effektiv.

Det skal ske ved at levere hyppigere og mere detaljerede iskort, som blandt andet baseres på satellitdata. Ambitionen er at udvikle verdens bedste istjeneste, og ad den vej bidrage til at styrke Grønlands økonomi som helhed. Projektets budget er 6,5 mio. kr., hvoraf Innovationsfonden bidrager med de 5.

Viden om, hvordan isen omkring Grønland bevæger sig, er helt afgørende for det grønlandske samfund. Byer og bygder ligger langs kysten, fiskeri er nationens vigtigste erhverv, størstedelen af vare- og persontransporten foregår med skib og stort set al import og eksport foregår til søs. Det stiller store krav til de informationer, skibsfarten sejler efter, når det skal ske sikkert og effektivt.

Isen på havet er imidlertid meget dynamisk. Den vokser, smelter og flytter sig med vejr, vind og strøm. Så havområder, der kan besejles den ene dag, kan være lukket den næste.

"Det er et ambitøst projekt, hvor DTU's viden om satellitbaseret is-overvågning med blandt andet radar og viden om machine learning metoder, kombineres med is-ekspertise og DMI’s store erfaring i at levere iskort for det arktiske område," siger vicedirektør på DTU Space, Henning Skriver.

Målet er verdens bedste istjeneste

I dag udsteder DMI iskort for udvalgte dele af de grønlandske farvande.

Men nye teknologiske muligheder og satellitdata åbner nu for både bedre og hyppigere leverancer af isinformationer til brugerne for større områder end i dag.

Det er ambitionen, at projektet i samarbejde mellem DMI, DTU Space, DTU Compute og  virksomheden Harnvig Arctic & Maritime skal udvikle nye iskort, der på kan danne grundlag for at etablere verdens bedste istjeneste.

Gratis data fra EU’s Sentinel-satellitter

Projektet skal blandt andet udnytte de enorme mængder data, som er frit tilgængelige fra EU’s Sentinel satellitter.

Satellitdataene skal kombineres ved brug af de nyeste metoder indenfor billedbehandling, hvor computeren automatisk bliver bedre og bedre til at udføre en given analyse-opgave.

Målet er, at forbedrede automatiske iskort og isprognoser bliver frit tilgængelige hos DMI. Samtidig skal udvidede, bruger-tilpassede isprodukter kunne tilkøbes af avancerede brugere som eksempelvis de større rederier.

Nye is-kort skal testes i 2019

Det er planen at udvalgte brugere skal teste de nye iskort fra sommeren 2019.

"I projektet kombinerer vi forskellige typer information fra satellitter, som analyseres via et avanceret, automatisk system. Det giver på sigt mulighed for at skabe en automatisk istjeneste, som imødekommer brugernes øgede behov for oplysninger om havisen op til fire gange dagligt for det samme område," siger Matilde Brandt Kreiner, projektleder, DMI.

"Med støtte fra Innovationsfonden tager vi dermed hul på en ny æra i is-kortlægningen."

De hyppigere og mere præcise oplysninger om isen bidrager ikke blot til større sejladssikkerhed. De giver også mulighed for en forbedret ruteplanlægning. Dermed reduceres udgifterne til brændstof. Det vil gavne miljøet, men også Grønlands forsyningssikkerhed, import og eksport, og dermed også økonomien i landet som helhed.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.