The photo is from DynSys' summer school in August 2019 (before the Covid-19 crises), where 44 young researchers got hands-on experience with statistical modelling techniques for smart energy systems and intelligent energy savings, including calculating solar energy gain in buildings.

FN's verdensmål kan vinde på markant ændring af sommerkurser

torsdag 25 mar 21

Kontakt

Henrik Madsen
Professor, Sektionsleder
DTU Compute
45 25 34 08

Kontakt

Peder Bacher
Lektor
DTU Compute
45 25 30 75

Kontakt

Lars D. Christoffersen
Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 10 09

Join the summer school 2021

The summer school Time Series Analysis - with a focus on Modelling and Forecasting in Energy Systems. Online summer school 23. to 27. August 2021. In any case, participation can be online. If restrictions allows, it will also be possible to be physically present at DTU, Denmark.

Learn more here

FN's verdensmål

Verdensmål 4: KVALITETSUDDANNELSE
Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Verdensmål 7: BÆREDYGTIG ENERGI
Sikre at alle har adgang til pålidelige, bæredygtig energi til en overkommelig pris.

Verdensmål 13: KLIMA
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser, blandt andet ved at dele viden om hvordan vi kan imødegå klimaforandringer

Kilder: DTU’s Delpolitik for transport- og mødeaktivitet og FN

Pandemien ændrede sidste år flere af de traditionelle sommerskoler til online-kurser. Omlægningen understøtter DTU’s målsætning om at fremme FN’s verdensmål. Og nu evaluerer DTU erfaringerne.

Store dele af Danmark glæder sig til genåbning efter Corona-lockdown, således også uddannelsesområdet. På DTU er man i gang med at evaluere erfaringerne fra det forgangne års hybrid og virtuel undervisning for at se, hvad man kan tage med sig videre fra 2020.

I sektionen for Dynamiske Systemer (DynSys) på DTU Compute har professor Henrik Madsen og hans team opsamlet vigtige erfaringer, der får betydning fremover. Henrik Madsen og et lille team var nemlig booket til at undervise på en sommerskole i Rio de Janeiro i juli 2020 for 40 deltagere. Men i løbet af foråret stod det klart, at Coronakrisen gjorde det umuligt at rejse til Brasilien, så kurset blev udskudt til november og samtidigt ændret til onlinekursus.

DynSys’ sommerskole på DTU i august måtte også gentænkes, så man gik online med 55 deltagere primært fra Europa, mens 20 var fysisk til stede på DTU. Det gik så godt, at afdelingens sommerskoler fremover bliver hybrid eller 100 procent online.

"I en tid, hvor vi er nødt til at tage hensyn til klimaet, er det også helt naturligt, at deltagerne kan følge med online hjemmefra uden at skulle rejse om på den anden side af jordkloden for at deltage. Vi underviser jo netop i, hvordan vi kan opnå CO2-besparelser og skabe en fossilfri fremtid. Det skal vi også indtænke i fremtidens undervisning," mener Henrik Madsen.

Onlinekurser taler direkte ind i FN’s verdensmål, som DTU som universitet arbejder ud fra. Nyligt vedtagne retningslinjer for transport- og mødeaktivitet for DTU’s ansatte og studerende skal netop reducere DTU’s transportrelaterede CO₂-emissioner ved at udnytte digitaliseringen til at fremme virtuel møde- og undervisningsaktivitet.

Når nye målgrupper online
Online-undervisningen fremmer også verdensmålet (SDG 4), der skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. For online når DTU’s viden længere ud end normalt.

Fx kom de 40 deltagere på ’Rio-kurset’ fra Afrika og Asien samt Nordamerika, Australien og flere europæiske lande.

"I en tid, hvor vi er nødt til at tage hensyn til klimaet, er det også helt naturligt, at deltagerne kan følge med online hjemmefra uden at skulle rejse om på den anden side af jordkloden for at deltage. "
Henrik Madsen, professor på DTU Compute.

"Mange af deltagerne ville formentligt ikke have haft råd til at rejse til Rio, hvis sommerskolen havde foregået der. For vi ser sjældent folk fra fx Caribien og Indonesien på konferencer og sommerskoler. Jeg synes personligt, at det også gav mig luft under vingerne at undervise forskere fordelt rundt i verden online," siger Henrik Madsen.

DTU samler erfaringer
Pandemien ændrer dog ikke på, at DTU som udgangspunkt er et fysisk universitet, understreger Lars Christoffersen, dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø på DTU:

"Vi ser en stor værdi i at mødes fysisk. På efteruddannelsesområdet bliver der dog stadig flere ting online. Og vi kommer også til at gå den vej i andre sammenhænge, men det er ikke sådan, at vi har truffet en beslutning om det. Vi er stadig i gang med at samle op på gode erfaringer og hvilke ting, der ikke har fungeret godt online."

"Men det er klart, at når man på kurser og sommerskoler kan se, at der kommer studerende fra hele verden, så giver det nye muligheder. Så det er fint at teste formatet af og dele erfaringerne," siger dekanen.

Peder Bacher, der står i spidsen for den årlige DynSys-sommerskole i august og havde forberedt opgavedelen sammen med to ph.d.-studerende til Riokurset, foretrækker normalt også fysisk undervisning:

"Jeg går meget op i, at kursisterne føler, at de deltager i noget socialt og netværker på sommerskolen. Det er altså ikke helt så let, når vi ikke kender hinanden på forhånd og sidder online i forskellige tidszoner. Så det skal vi arbejde mere med. Men jeg må også erkende, at værdien for ’menneskeheden’ er stor, når folk fordelt rundt i hele verden har mulighed for at deltage," siger Peder Bacher.

Billedet øverst i artiklen er fra sommerskolen 2019, før Covid-19.

Om Rio-sommerskolen

  • På sommerskolen ’Renewable Energy Forecasting - Theory and Practice Forecasting´arbejdede kursisterne med ’forecasting’, hvor man ud fra ældre og nye data beregner en prognose for energiforbruget i nær fremtid til integrering af mere vedvarende energi og dermed imødegå klimaforandringerne.
  • Rio-kurset skulle have været et intensivt todages kursus i Rio, men det blev lavet om til fire online-kursusdage med undervisning mellem klokken 20 og 23 dansk tid. Før undervisningen gik i gang, havde deltagerne forberedt sig gennem video og tekst samt samarbejdet om dagens opgave i grupper via Zoom.
  • I en evaluering har kursisterne efterfølgende uddelt standpunkter på skalaen fra 1 (dårligt) til 5 (bedst). Halvdelen af besvarelserne giver 5, et par enkelte 3 og resten 4 suppleret med bedømmelser som good, very good og excellent. Nu gennemgår DTU-teamet evalueringen og trækker på erfaringen til næste online-kursus.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.