Columbusprise blev overrakt den 28. oktober 2021 til projektleder, professor Michael Bang Petersen (til venstre) fra Aarhus Universitet samt til professor Sune Lehmann fra DTU. Foto: Fotograf Brian Berg for Forlaget Columbus

HOPE-projektet hædres for vigtig corona-forskning

fredag 29 okt 21

Kontakt

Sune Lehmann Jørgensen
Professor
DTU Compute
45 25 39 04

Columbus-prisen

 • Columbus-prisen er indstiftet af FALS, Samfundsfagslærerne i Gymnasiet og HF, og Forlaget Columbus.
 • Prisen tildeles ved passende lejligheder en person eller institution, der i den offentlige debat holder fast i ideerne om demokrati, ægte politisk engagement og betydningen af saglige argumenter - og som derved gør det spændende at være lærer i samfundsfag.
 • Prisen er på 50.000 kroner, og den kan ikke søges.
 • Læs mere på Forlaget Columbus' hjemmeside

 

HOPE-teamet fra AU, KU og DTU modtager Columbus-prisen 2021 for klar formidling om danskernes adfærd under COVID-19-krisen.

Når det er lykkedes Danmark at komme relativt godt igennem corona-krisen indtil nu, så skyldes det i høj grad befolkningens tillid til den politiske håndtering og vores villighed til at ændre adfærd i takt med pandemiens udvikling.

Her har det danske projekt 'HOPE - How Democracies Cope with Covid19: A Data-Driven Approach' - spillet en vigtig rolle. Forskerteamet fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og DTU har forklaret på en let forståelig måde, hvorfor de danske tiltag var nødvendige for at forhindre smittespredning ved at vise data om vores adfærd.

Nu tildeles holdet bag projektet Columbus-prisen 2021, der uddeles af FALS, Samfundslærerne i Gymnasiet og  HF, og Forlaget Columbus.
 

"HOPE har spillet en afgørende rolle i corona-håndteringen, og samtidig har projektet i den daglige undervisning i samfundsfag været en guldgrube af aktuelle data, et virkeligt godt eksempel på, hvordan man laver undersøgelser, og samtidig har HOPE gjort det tydeligt for eleverne, hvorfor samfundsvidenskab spiller en afgørende rolle i samfundet. Derfor er HOPE den oplagte modtager af Columbus-prisen 2021, siger Janne Wikman, formand for Columbus Fond og samfundsfagslærer på Aarhus Katedralskole.

HOPE i en mørk tid
Et par uger efter, at Danmark i marts 2020 blev lukket ned på grund af COVID-19, bevilgede Carlsbergfondet 25 millioner kroner til HOPE-projektet. I projektet har forskerne kombineret computer science, adfærdspsykologi og politologi for at se, om corona-krisehåndteringen har virket, og om man skulle/kunne gøre mere.

"Det er et projekt, som har formået at komme ud over rampen og gøre en forskel i en kæmpe samfundskrise. Det er jeg stolt af at være en del af."
Sune Lehmann, professor på DTU Compute

DTU er repræsenteret i HOPE med professor Sune Lehmann, en postdoc og en ph.d.-studerende - alle fra forskningssektionen Kognitive Systemer på DTU Compute. Forskerne er glade for den anerkendelse, der ligger i tildelingen af Columbus-prisen:

”Det er specielt fantastisk, fordi prisen viser, at vi er kommet i mål med en af hovedpointerne med HOPE, som var at kommunikere aktivt omkring vores forskning. Det er et projekt, som har formået at komme ud over rampen og gøre en forskel i en kæmpe samfundskrise. Det er jeg stolt af at være en del af,” siger Sune Lehmann.

Data skal gøre krisehåndteringen bedre
Eftersom Danmark lige nu ikke er omfattet af restriktioner og nedlukning, er forskerne i HOPE i gang med mere traditionel forskning.

”Vi kigger på alle vore mange datasæt og prøver at finde generelle mønstre og principper i det, der er foregået. Så vi kan være bedre forberedt til den næste krise,” siger Sune Lehmann.

Et af de centrale træk ved corona-pandemien er de markante forskelle, der findes mellem forskellige landes tilgange. Hvilke strategier hindrede smitten, og hvilke kostede liv? HOPEs dataanalyser om danskernes adfærd under pandemien vil samtidig give eftertidens generationer et unikt indblik i livet og dagligdagen under pandemien, der vil stå som en central begivenhed i Danmarkshistorien.

HOPE-projektet

 • HOPE - How Democracies Cope with Covid19: A Data-Driven Approach - er støttet af Carlbergfondet med 25 millioner kroner.
 • Holdet bag HOPE kommer fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og DTU. Aarhus universitet leder projektet. 
 • HOPEs forskning er tværdisciplinær og til brug for både forskning og myndigheder. Projektet udgiver derfor både rapporter, artikler og andre indlæg.
 • Ved at kombinere big data og maskinlæring med blandt andet adfærdspsykologi skal HOPE både hjælpe os igennem COVID-19-krisen og gøre os klogere på, hvordan vi bedre kan håndtere fremtidige kriser.

Forskerne undersøger:

 • COVID-19-pandemiens forløb
 • beslutninger fra regeringer og internationale organisationer
 • mediernes og sociale medielandskabers beslutninger
 • borgernes adfærd og trivsel

Læs mere på HOPE-projektets hjemmeside 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.