InterMat-seminar 24. februar 2023. Foto: Hanne Kokkegård, DTU Compute

Programmering i og med matematik kræver pædagogisk omtanke

tirsdag 28 feb 23

Kontakt

Karsten Schmidt
Lektor
DTU Compute
45 25 58 56

Kontakt

Steen Markvorsen
Professor
DTU Compute
45 25 30 49

Kontakt

Jakob Lemvig
Lektor
DTU Compute
45 25 30 65

Koblingen mellem traditionel matematik og datadrevne teknologier bliver stadig vigtigere, men undervisningen skal tilrettelægges omhyggeligt, så eleverne ikke mister motivationen. Det var en af pointerne på et seminar i DTU’s brobygningsprogram inden for matematik.

Vores liv er fyldt med digitale løsninger, der er drevet af matematiske modeller og matematisk indsigt, der er integreret i løsningerne gennem programmering. Den stigende digitalisering øger behovet for ingeniører, der har styr på matematikken og kan se, hvordan den kan tænkes ind i en løsning ved hjælp af et programmeringssprog. Det er et kerneområde for DTU.

Her kan matematiklærerne i gymnasiet spille en vigtig rolle ved at introducere eleverne for programmering. Men hvordan løfter først gymnasierne og derefter DTU opgaven? Og hvilke ting skal man være opmærksom på?

Den udfordring har DTU’s brobygningsprogram InterMat netop holdt seminar om. InterMat er et gratis undervisningstilbud, der skal bygge bro mellem gymnasiet og videregående uddannelser med matematikindhold, så det bliver lettere for eleverne at komme i gang på studiet.

På det velbesøgte seminar delte gæster fra Norge, Sverige, gymnasieverdenen, Undervisningsministeriet, lærere og uddannelsesledere fra DTU og andre universiteter deres erfaringer fra Danmark og vores nabolande.

”Seminaret viste, at der er stærke tendenser mod mere computational thinking og programmering i matematikundervisningen, både i gymnasieverden og på universiteterne,” lyder det i en fælles udtalelse fra lektor Karsten Schmidt, der er koordinator på InterMat, og professor Steen Markvorsen, der har været initiativtager til, at DTU/Matematicum i 2019 overtog den overordnede organisering af InterMat i samarbejde med de deltagende gymnasier.

Computational thinking i uddannelserne

"Omtanke og grundighed er især nødvendige, fordi man let kan komme til at presse eleverne og de studerende med, at de samtidigt skal lære ny matematik og sætte det i kode, hvorved vi risikerer, at der opstår frustration og manglende motivation."
Lektor og koordinator på InterMat Karsten Schmidt og professor Steen Markvorsen, DTU Compute.

Forskerne fra DTU Compute peger især på erfaringerne fra forsøg i gymnasiet i Norge, der viser, at man skal designe integreringen med stor pædagogisk omtanke.

”Hvis man forbereder det matematiske emne grundigt, kan tilføring af programmeringselementer vise nye muligheder i stoffet og medvirke til dybdelæring af matematikken. Omtanke og grundighed er især nødvendige, fordi man let kan komme til at presse eleverne og de studerende med, at de samtidigt skal lære ny matematik og sætte det i kode, hvorved vi risikerer, at der opstår frustration og manglende motivation,” siger Karsten Schmidt og Steen Markvorsen.

Programmering er en integreret del af DTU’s uddannelser. I DTU’s strategi for 2020-2025 understreger DTU, at universitetet går forrest i realiseringen af digitaliseringens muligheder og anvender digitalisering som drivkraft for innovation og forskningsmæssige nybrud i krydsfeltet mellem traditionelle fagdiscipliner og fremtidens datadrevne teknologier. Digitalisering i teori og praksis er derfor et grundlæggende element i alle DTU’s uddannelser.

Så seminaret skal være med til at styrke samarbejdet om den strategi med gymnasieverdenen, siger forskerne:

”DTU har med sit nye polytekniske grundlag sendt et stærkt signal om, at der skal mere computational thinking ind i bacheloruddannelserne. Det er vigtigt, at dialogen mellem gymnasierne og universiteterne fortsættes til gensidig inspiration, således at den bedst mulige overgang fra gymnasiet til universitetsstudier med væsentligt indhold af matematik fastholdes.”

Kort om InterMat

  • InterMat er et gratis undervisningstilbud, der skal bygge bro mellem gymnasiet og videregående uddannelser med matematikindhold, så det bliver lettere for eleverne at komme i gang på studiet.
  • Konceptet er blevet udviklet gennem mange år, og flere end 40 gymnasier har deltaget i ét eller flere InterMat-forløb. InterMat er forankret på DTU, og bortset fra en fælles projektdag på DTU organiserer de enkelte gymnasier selv forløbet med lærere og tilpasning af skema.
  • Læs mere om InterMat-seminaret: Hvordan løftes matematiklæring ved hjælp af programmering?, hvor en af oplægsholderne var lektor på DTU Compute Jakob Lemvig, der fortalte om anvendelsen af programmeringssproget Python i indledende universitetsmatematik.
  • Læs mere om InterMat: Se hjemmesiden
  • Læs også artiklen: Matematik er vigtigere end nogensinde 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.