DTU med i nyt nationalt center for digitale teknologier

onsdag 23 dec 20

Kontakt

Jan Madsen
Professor, Sektionsleder, Vicedirektør
DTU Compute
45 25 37 51

DIREC ledes af en bestyrelse bestående af:

 • Jens Christian Godskesen, prorektor, IT-Universitetet, formand
 • Michael Holm, grundlægger og CEO, Systematic, næstformand
 • Natasha Friis Saxberg, CEO, IT-Brancheforeningen
 • Thomas Asger Hansen, Head of Analytics and Artificial Intelligence, Grundfos
 • Rikke Hovgaard Zeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen
 • Mads Nielsen, institutleder, Datalogisk Institut, Københavns Universitet
 • Kasper Hallenborg, institutleder, Maersk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
 • Kaj Grønbæk, institutleder, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Følgende personer har observatørstatus i bestyrelsen:

 • Per B. Brockhoff, institutdirektør, DTU Compute
 • Helle Zinner Hansen, institutleder, Department of Digitization, Copenhagen Business School
 • Jesper Kjeldskov, institutleder, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
 • Børge Lindberg/Michael Hansen, observatører, Innovationsfonden

DTU Compute og DTU’s økosystem for entreprenørskab kommer til at spille vigtig rolle i nyt digitalt forsknings-, undervisnings-  og innovationscenter. Centeret skal accelerere dansk udvikling inden for forskning, uddannelse og innovation på IT-området.

DIREC (Digital Research Centre Denmark) er et unikt samarbejde på tværs af DTU, Københavns Universitet, CBS, IT-Universitetet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, og Alexandra Instituttet. DIREC’s formål er at omsætte ny IT-forskning og IT-teknologi til nye innovative produkter og services i danske virksomheder og i den offentlige sektor.

Skal styrke udvikling, konkurrenceevne og grøn omstilling
Centeret støttes af innovationsfonden med 100 mio. kr. over de næste fem år og skal i den periode bidrage væsentligt til at udbygge den danske kapacitet inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier ved danske universiteter. Det skal resultere i ny viden på området og bidrage til at dække et stigende behov for højtuddannede it-specialister i dansk erhvervsliv.

”Nye digitale teknologier som f.eks. kunstig intelligens, big data og Internet-of-Things er vigtige teknologiske drivere for vækst og velfærd i samfundet, og de er en uundværlig del af den grønne omstilling. DIREC kommer derfor til at byde ind på nogle af de største og vigtigste udfordringer, ikke bare inden for it, men i samfundet i det hele taget. Som et af Danmarks største it-forskningsmiljøer med tilsvarende stor internationalt anerkendt forskningsproduktion forventer DTU Compute at levere et væsentligt bidrag til centerets samlede forskningsindsats og dermed til konkurrenceevne og vækst - på it-området og i samfundet generelt,” forklarer vicedirektør og professor på DTU Compute, Jan Madsen.

DTU bidrager med unikt økosystem for innovation og startups
Derudover skal DIREC i samarbejde med virksomheder og den offentlige sektor udvikle produkter og løsninger baseret på den nyeste forskning i digitale teknologier og derigennem styrke udvikling og konkurrenceevne i dansk erhvervsliv.

”Innovation og erhvervssamarbejde er en del af DTU’s DNA. Det er integreret i alle DTU’s ingeniøruddannelser såvel som i forskningen. Vores stærke økosystem inden for startups og innovation kommer til at fungere som bro mellem forskning, virksomheder, konkrete produkter og forbrugere. Med centre og initiativer som bl.a. DTU Skylab, DTU Tech Transfer og DTU Entrepreneurship vil vi bidrage med både kompetencer, faciliteter og mindset inden for innovation. På den måde vil DTU være med til at sikre, at DIREC sammen med virksomheder udvikler teknologi for mennesker og til fremtiden,” siger Jan Madsen.

DIREC’s bestyrelse har ansat Thomas Riisgaard Hansen med baggrund fra UC Berkeley og Aarhus Universitet som direktør med virkning fra 1. januar 2021. Det er ambitionen, at centeret med ham i spidsen og med topforskere tilknyttet fra alle landets universiteter hurtigt vil udvikle sig til et internationalt anerkendt center, der kan matche de mest respekterede tilsvarende centre i Europa og USA.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.