DTU Årsfest med besøg af både en kronprins og en minister

fredag 28 apr 17
H.K.H. Kronprinsen og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind deltog i DTU’s traditionsrige årsfest, hvor der i festens akademiske del blev luftet både kritik og begejstring.

Fotos: Torben Nielsen

Det er ikke til at tage fejl af. Når der både er Dannebrog, kronebil, rød løber og overdådige blomsterdekorationer, så ved alle, at det er tid til DTU Årsfest. For enden af den røde løber kunne DTU's rektor Anders Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen og de studerendes formand Mette Bybjerg Brock i år byde velkommen til både H.K.H. Kronprinsen og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. De deltog i festens akademiske del, hvor der var plads til både bekymring om universiteternes fremtid og fejring af danske såvel som internationale personer for deres særlige bidrag til DTU's forskning, undervisning, innovation og rådgivning. 

Efter den akademiske del fortsatte festen for studerende, ansatte og særligt indbudte med middag og bal: Tre retters menu, koncerter med blandt andet Gulddreng, Anna David og The Minds of 99, samt dans - herunder hele tre forsøg til at få herremøllen til at lykkes i Les Lanciers.

 

Højdepunkter fra den akademiske fest

 

"Desværre ser vi, at vi nu årligt mister 250 studerende ekstra, der ikke bliver ingeniører. Det er naturligvis først og fremmest trist for de pågældende personer, men samfundsmæssigt er det ligeledes et betydeligt tab."
Rektor Anders Bjarklev i årsfesttalen.

Foto: Torben Nielsen

Rektors tale: Fremdriftsreform har øget frafaldet på uddannelserne

Den første taler var rektor Anders Bjarklev, der fremhævede DTU's succeser i det forgangne år, men også kritiserede den kedelige effekt fremdriftsreformen har på DTU :

”Jeg har intet positivt at sige om de hundredvis af reeksaminer, som har været en følge af fremdriftsreformen: Vi ville alle have mere gavn af, at vores forskere brugte tiden på nye forskningsresultater eller udvikling af nye innovative pædagogiske metoder. Ligeledes ser vi, hvordan det øgede tidspres for de studerende betyder mindre involvering i studenterpolitiske aktiviteter, i ekstra-curriulære faglige aktiviteter på DTU, i mentorordninger osv. Det er en skam – for som Polyteknisk Forening har påpeget, så er dette engagement i fællesskabet vigtigt for vores vilje til at engagere os i vores samfund og tage medansvar. At være en borger slet og ret. Og dette er vores ypperste mission på DTU: At være til gavn for samfundet – også som studerende. Her går det godt – men giv os mere tid! Til det ’hele studenterliv’ – og til det faglige. For desværre ser vi, at vi nu årligt mister 250 studerende ekstra, der ikke bliver ingeniører. Det er naturligvis først og fremmest trist for de pågældende personer, men samfundsmæssigt er det ligeledes et betydeligt tab.

Læs hele Anders Bjarklevs tale.

 

Foto: Torben Nielsen

De studerendes formand kritiserer nedskæringer

Der lød også kritik fra talerstolen, da Mette Bybjerg Brock holdt sin tale som formand for de studerendes organisation Polyteknisk Forening (PF). Kritikken gik blandt andet på de seneste års besparelser på uddannelser:

"Det kan godt være at undervisningen i det antikke Grækenland kunne foregå i en olivenlund med sandet som tavle og en pind som skriveredskab, men vi befinder os ikke længere i det antikke Grækenland. Det er nødvendigt, at vi er i nærheden af den nyeste teknologi, hvis vi skal kunne udvikle næste generation af teknologien. Det kræver ressourcer. Det ville være løgn, hvis jeg sagde, at de sidste års omfattende nedskæringer på uddannelse ikke har været til at mærke i undervisningen. DTU gør allerede alt, hvad de kan for, at det ikke skal kunne ses og ikke skal kunne mærkes. Men det kan det."

Læs hele Mette Bybjerg Brocks tale. (download pdf).

 

Foto: Torben Nielsen

DTU udnævner to nye æresdoktorer

Blandt de akademiske højdepunkter var udnævnelsen af to æresdoktorer. Æresdoktorgraden (doctor technices, honoris causa) er universitetets højeste akademiske hædersbevisning. I år tildelte DTU graden til to internationale forskere.

Professor Klaus Petermann fra Technische Universität Berlin har gennem flere år samarbejdet med DTU bl.a. som ekstern censor ved ph.d.-forsvar. Hans forskningsområde er fotonik, herunder særligt laserteknologi og optiske fibre, som anvendes inden for kommunikationsteknologier som internettet og mobiltelefoner.

Professor Marion P.G. Koopmans fra The Erasmus University Medical Center i Holland er specialiseret i virologi, hvor hun lægger stor vægt på internationalt samarbejde. Under ebola-epidemien var hun i spidsen for implementeringen af mobile laboratorier i Sierra Leone og Liberia. Professoren samarbejder bl.a. med DTU Fødevareinstituttet, der også forsker i tidlig detektering af sygdomsudbrud.

 

Tre DTU-forskere hædret for doktorafhandlinger

Tre forskere har i det forløbne år forsvaret deres videnskabelige arbejde for den tekniske doktorgrad:

Seniorforsker Peter Munk fra DTU Aqua har undersøgt fiskelarvers opvækstmuligheder på tværs af fiskearter, fysiske betingelser og klimazoner. Fiskelarvernes opvækstmuligheder er afgørende for fiskebestandes fremtid.

Se mere i filmen nedenfor.

 

Seniorforsker Yunzhong Chen fra DTU Energi forsker i design af nye materialer, der rykker grænserne for, hvor småt elektronik kan blive.

Se mere i filmen nedenfor.

 

Lektor Anne Ladegård Skov fra DTU Kemiteknik forsker i såkaldte ’dielektriske elastomertransducere’, der populært beskrives som ’kunstige muskler’.

Se mere i filmen nedenfor.

 

DTU’s Guldmedalje til bestyrelsesformand Lars Kann-Rasmussen

DTU’s guldmedalje tildeles personer, der har ydet en særlig indsats for DTU. Lars Kann-Rasmussen har i en lang årrække gennem sit virke i Veluxfondene – både som menigt medlem og senest som formand for bestyrelsen – spillet en afgørende rolle for fondenes linje i sine donationer.
Talentfulde forskningsgrupper er gennem årene blevet støttet gennem ”VKR Centres of Excellence”, bevillinger på tocifrede millionbeløb, og grupperne har kunnet opnå den fornødne kritiske masse til at sikre et højt internationalt niveau. Villumfondens ”Young Investigator Programme”, som tilgodeser yngre lektorer, adjunkter og post docs har desuden medvirket til at styrke grundlaget for nye talenter.

 

Foto: Torben Nielsen

Alexander Foss´ Guldmedalje til professor Anja Boisen

DTU har i år besluttet at uddele Alexander Foss’ Guldmedalje for fortjenstfulde arbejder inden for ingeniørvidenskaben til professor Anja Boisen fra DTU Nanotech for hendes banebrydende arbejde inden for forskning og udvikling af mikro- og nanosensorer. Anja Boisen fik sin ph.d.-grad ved DTU i 1997, og det blev starten på en lysende karriere på DTU. Professorens akademiske arbejde er internationalt anerkendt, og hun har samtidigt modtaget en lang række prestigefyldte priser og bevillinger, herunder 56 mio. kr. til grundforskningscentret Intelligent oral Drug delivery Using Nano and microfabricated containers (IDUN). Anja også er aktiv på innovationsfronten og kan skrive 12 patentansøgninger, tre patenter og virksomhedsopstart på sit CV.

DTU’s Internationaliseringspris til lektor Gunvor Kirkelund

Lektor Gunvor Kirkelund fra DTU Byg er studieleder for DTU’s nye Nordiske Master i Cold Climate Engineering, som er etableret i Nordic Five Tech-alliancen. Gunvor har ydet en stor indsats med at etablere uddannelsen og med at koordinere samarbejdet på tværs af de tre lande og tre DTU-institutter.

DTU’s pris for forskningsbaseret rådgivning

Seniorforsker og programleder Anne Olhoff fra United Nations Environmental Programme (UNEP) DTU Partnership modtager prisen, fordi hun er et fremragende eksempel på, hvad DTU skal mestre for at spille en rolle på den internationale scene for forskningsbaseret rådgivning: Anne er en internationalt anerkendt forsker som tillige har markeret sig som videnskabelig redaktør og medforfatter af UNEP’s GAP-rapporter, der afdækker gabet mellem landenes reduktionsmål for drivhusgasser og de reduktionsbehov, der skal til for at holde den globale temperaturstigning under 2°. Når GAP-rapporterne inddrages i klima-COP-møderne, og Anne præsenterer konklusioner på internationale konferencer, bidrager hun til, at politik- og lovgivningsudvikling foregår på et videnskabeligt og oplyst grundlag til gavn for det globale samfund. 

 

Foto: Torben Nielsen

Årets studenter-startup til Nordic Algae 

Tang som fødevare og foder bliver mere og mere udbredt. Potentialet er i dag begrænset af, at det er vanskeligt at høste tangen uden at ødelægge plantens rødder og havbunden. Den udfordring har Mathias Andersen, Eske Emil Mørkedal og Oscar Schmeltzer har taget op, og de er i gang med at udvikle en ”Tangens Mejetærsker”. De tre iværksættere er studerende på diplomingeniøruddannelsen Proces og Innovation samtidig med, at de udvikler deres virksomhed. Det lykkedes teamet at vinde deres kategori i Grøn Dyst i 2016, og de er kommet med i en forskningsansøgning i Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) med bl.a. DTU Fødevareinstituttet.

Studerende kårer Årets Undervisere

Hvert år kårer DTU's studerende to undervisere som Årets Undervisere. I år var det professor Tim McAloone fra DTU Mekanik og lektor Birgitte Andersen fra DTU Bioengineering, der modtog prisen. PF-formand Mette Bybjerg Brock sagde ved prisoverækkelsen om de to undervisere: "I har motiveret jeres studerende til at engagere sig endnu mere i naturvidenskaben og har fået dem længere, end de selv troede var muligt. Tak for den kæmpe forskel I har gjort for de studerende, I har undervist."

Professor Tim McAloone en populær underviser bl.a. på grund af sin evne til at motivere de studerende. Se flere gode grunde i videoen:

 

Lektor Birgitte Andersen en populær underviser, bl.a. fordi hun er tålmodig, god til at formidle og ved meget. Se flere gode grunde i videoen:

 

Arbejdsmiljøprisen 2017 til arbejdsmiljørepræsentant Anne Birgitte Skovholm Hedegaard

Anne Birgitte Skovholm Hedegaard har været arbejdsmiljørepræsentant, medlem af Campus Service (CAS) arbejdsmiljøudvalg og ergonomiambassadør i CAS siden 2013. Anne Birgitte tildeles prisen for hendes altid aktive og konstruktive deltagelse i CAS’ arbejdsmiljøarbejde.

 

Foto: Torben Nielsen

Foredrag afsluttede den akademiske fest

Traditionen tro afsluttede DTU den akademiske fest med et festforedrag. I år blev foredraget med titlen ”Digitalisering af hårde, våde og levende teknologier” holdt af professor Jan Madsen fra DTU Compute, hvor han beskriver den rasende teknologiske udvikling, der bl.a. snart kan gøre forbrugeren i stand til at DNA-sekventere bøffen og tjekke, hvor kødet kommer fra.

Se flere billeder fra DTU Årsfest 2017

Foto: Torben Nielsen

Foto: Torben Nielsen

Foto: Torben Nielsen

Foto: Torben Nielsen

Foto: Torben Nielsen

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.