Rammeaftale med Transportministeriet -IC3 toge

Undersøgelse af glatte skinner

fredag 27 jun 14
|

Kontakt

Bjarne Kjær Ersbøll
Professor, Sektionsleder
DTU Compute
45 25 34 13

DTU har for Transportministeriet og DSB gennemført en analyse af sikkerhedskritiske faktorer i forbindelse med togdrift, herunder adhæsion.

En DTU-undersøgelse af IC4 togenes bremseadfærd ved Marslev-hændelsen i november 2011, hvor et IC4-tog ikke kunne standse ved et stopsignal, fastslog, at den helt overvejende årsag til IC4-togets lange standselængde var lav adhæsion, det vil sige ”glathed” mellem hjul og skinner. Undersøgelsens resultat førte til en efterspørgsel af en bredere analyse af fænomenet adhæsion i almindelighed.

Transportministeriet har derfor bedt DTU om at lave tre udredningsopgaver, som DTU har gennemført i perioden oktober 2012 til oktober 2013. Det drejer sig om:

  • En erfaringsindsamling med henblik på, hvordan andre lande i Nord- og Mellemeuropa håndterer lav adhæsion/”glatte skinner”. 
  • En systematisk kortlægning af hyppighed og omfang af lav adhæsion/glatte skinner for togtyperne IC4 og IC3 i løvfaldsperioden 2012 på en række togstrækninger i hele landet. 
  • En undersøgelse af adhæsions-/friktionsforhold mellem hjul og skinne under kontrollerede laboratorieforhold ved anvendelse af forskellige smøremidler med det formål at afklare, om der er forskelle mellem IC3 og IC4-togets hjul, som har betydning for de to togtypers standseadfærd. 
Resultaterne af disse undersøgelser ligger nu klar, og et resume af de tre undersøgelser kan læses her.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.