Line Clemmensen, Associate Professor, DTU Compute (Raketfilm)

Gratis efteruddannelse: SMV'ere skyder genvej til digitalisering

tirsdag 30 aug 22

Om KomDigital

Digitale kompetencer skal styrkes i samspil med virkeligheden. Det er grundtanken i partnerskabet KomDigital, der er udviklet i samspil med 18 af de vigtigste repræsentanter for Hovedstadsregionens virksomheder, organisationer, medarbejdere og vidensinstitutioner.

I tæt samarbejde med regionens virksomheder og organisationer leverer partnerskabet vækstrettede løft af digitale kompetencer. Disse kompetenceløft er skræddersyet til arbejdslivets vilkår og behov, så både medarbejdere, ledere, virksomheder og organisationer kan vokse i praksis. 

Forløbet er gratis for SMV’er og bliver betalt gennem bevillinger fra

  • Danmarks Erhvervsfremmestyrelse
  • EU’s Socialfond

KomDigital skræddersyr forløb, hvor teams fra små og mellemstore virksomheder eksperimenterer med egne problemstillinger og lærer ny metode til at arbejde med innovation på.

Måske kender du det fra dig selv: Du har været på kursus og arbejdet med f.eks. idéudvikling, og du vender hjem fuld af energi og indtryk og vil bare i gang. Men hverdagen indfinder sig, at du har svært ved at omsætte den nye viden til noget, du kan bruge direkte på din arbejdsplads. Sådan er det ikke med DTU Computes efteruddannelsesforløb KomDigital, der arbejder med innovative kompetenceløft bl.a. gennem såkaldt ’aktionslæring’ for små og mellemstore virksomheder, SMV’er.

Efteruddannelsesforløbet tager udgangspunkt i de enkelte SMV’ers ønske om at få mere struktur på ideudviklingen inden for den digitale transformation. Kurset bliver tilrettelagt for en lille gruppe medarbejdere, så de lærer en arbejdsmetode til at skabe innovation, samtidig med at de løser et konkret problem/udfordring for virksomheden.

”Her er der tale om en fastholdelse, hvor medarbejderne lærer at anvende metoden i praksis gennem konkret virksomhedsrelevant handling - i samarbejde med kolleger. Metoden understøtter på den måde, at forskningsviden omsættes i virksomheders egen innovationsarbejde,” siger Camilla Gudrun Poulsen, specialkonsulent og manager for digital kompetenceudvikling i DTU Computes efteruddannelsesafdeling.

Reflekterende gruppesamtaler

Indtil nu har KomDigital haft rundt regnet 300 medarbejdere fra 40 SMV’er gennem et efteruddannelsesforløb med aktionslæring.

Først undersøger KomDigital i samspil med den enkelte virksomhed, hvor langt den er med digitalisering og lægger en kompetenceudviklingsplan, så man er enige om, hvad den strategiske intention er.

Dernæst vælger man to-tre relevante halvdagsworkshops sammen med andre SMV’er, hvor medarbejderne kommer ud på DTU og møder vores forskere, der fortæller det nyeste om specifikke emner, f.eks. machine learning, AI, IoT og Blockchain. Virksomhederne får undervejs i workshoppen mulighed for at udveksle tanker med de andre virksomheder omkring digital transformation, så de kan inspirere hinanden.

Efterfølgende kommer KomDigital ud på den enkelte virksomhed og taler med teamet om, hvilken konkret udfordring de gerne vil arbejde med og tager udgangspunkt i de tanker, som medarbejderne har fået i forbindelse med og under de enkelte workshops.  

"Her er der tale om en fastholdelse, hvor medarbejderne lærer at anvende metoden i praksis gennem konkret virksomhedsrelevant handling - i samarbejde med kolleger."
Camilla Gudrun Poulsen, specialkonsulent og manager for digital kompetenceudvikling i DTU Computes efteruddannelsesafdeling

”Det er en form for reflekterende gruppesamtaler; en slags coaching i teams med samtale-systematik med god tid til at tænke efter. Vi prøver at tænke det på en ny måde og brede perspektivet ud: Hvad tænker kunder, hvad tænker leverandører og samtidig bringe viden om teknologiudvikling ind. Vi går fra lineær til cirkulær problemløsning - fra at handle ud fra den måde, man plejer at forstå og løse problemer til at reflektere over handlemulighederne, når man ser på problemet og virksomheden udefra. Og herefter er spørgsmålet, hvad der kan være med til at forhindre, at man ikke handler på de indsigter?” siger Camilla Gudrun Poulsen.

KomDigital og virksomheden aftaler ud fra mødet de aktioner, som virksomheden selv skal arbejde med i et par uger, inden KomDigital kommer tilbage og hjælper medarbejderne med at stille relevante spørgsmål til hinanden om, hvorfor en løsning eller idé er rigtig.

Et skræddersyet forløb varer typisk 3 måneder, og det er gratis for virksomhederne at deltage.

”Virksomhederne skal derimod selv betale arbejdstid (cirka 25 timer per medarbejder) og dække tabt produktionsfortjeneste/salg, og det kan være en stor post for en SMV’er, der ofte er meget driftsorienteret. Samtidig understreger kursusmodellen også, at virksomheden selv har en forventning om yde og levere noget, fordi man bliver holdt i hånden af KomDigital og skal vise, hvor langt man er kommet,” siger hun.

Teambaseret innovation giver nye roller

Evalueringer af og erfaringer fra kursusforløbene viser, at virksomhederne får vidt forskellige ting med sig, afhængigt af hvilken type virksomhed de er. En finansafdeling fandt ud af, at den ikke var klar til at gå videre i den digital transformation, fordi det krævede, at den først reformerede sin strategi. Flere virksomheder fik klarhed over, at de var nødt til at få teknisk eksperthjælp udefra for at komme videre, fordi de ikke vidste nok selv. Endelig besluttede teamet fra et cykelværksted, at det ville lave håndholdte videoer til kunderne, så de bedre kunne forstå den IoT-device, som værkstedet havde lagt ind i cyklen.

Ofte oplever virksomheder også kulturændringer gennem forløbet, fordi teamet er sammensat af forskellige faggrupper, så mere anonyme medarbejdere pludselig får taletid, mens ledere skifter position, fordi de bliver en del af en gruppe. Og virksomheder kan finde ud af, at en medarbejder kan noget andet, som man faktisk også kan bruge.

”Så folk træder ind i nye roller, der giver nye muligheder, og gør folk mere aktive. Så uanset om det handler om kulturændring, nye produkter eller services, hjælper det nye mindset tech-innovationen op i gear og skaber værdi: For medarbejdere, fordi det er motiverende at være med til at udvikle nye ideer og se dem blive udfoldet. Og for virksomhederne, der er nødt til at følge med en digitale udvikling, uanset om det gælder fysiske eller virtuelle teknologiske produkter, digitalisering under selve produktionsprocessen eller teknologi mellem medarbejderne,” siger Camilla Gudrun Poulsen.

Læs mere KomDigital-projektet og se introvideos om Aktionslæring  her

Eksempler på feedback fra kursister

"Med KomDigital fik vi en intern forventningsafstemning, hvor vi blev klogere på, hvilken digitaliseringsgrad vi som virksomhed gerne vil arbejde hen imod. I arbejdet med de forskellige workshops blev det tydeligt for os, hvordan vi med data kan blive endnu bedre til at ramme plet hos vores gæster. KomDigital-forløbet har givet os som team et pusterum til at fordybe os i udvikling og at lægge en mere digitaliseret plan for fremtiden,” siger Jesper Nøhr Kjærsig, CEO i Nohrcon, der udvikler og afholder kurser og konferencer om byggeri, udbud, anlæg med mere.

“Deltagelse i de faglige workshops gav os et rigtig godt indblik i tre relevante teknologier. IoT viste sig nok mest relevant for os, men både UX og AI overraskede os, fordi eksperterne viste os et mere komplekst billede af teknologierne – hvor vore hidtidige indblik var mere populistisk præget. Et væsentligt outcome var, at vi kom i gang med at eksperimentere med IoT og derved fik en yderst konkret forståelse. I forløbet vurderede jeg som ejer af Navadan, at bestyrelsen skulle inddrages, fordi vores projekter i regi af KomDigital vil få betydelig strategisk betydning for virksomheden,” siger Peter Krogh, CEO i virksomheden Navadan, der sælger rengøringsprodukter til søfarten.

 

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.