Forskningscentre

Dele af DTU Computes forskning udføres inden for en række centre, som er tilknyttet instituttet:

  • Big Data DTU Centrets formål er at booste forskning og uddannelse inden for big data.

  • CITIES (Centre for IT–Intelligent Energy Systems in Cities) er et forskningscenter, som dækker alle aspekter i vores energisystem, herunder gas, el, fjernvarme og -køling, biomasse, og som arbejder med metoder til at forudsige, kontrollere og optimere energisystemernes interaktion gennem brug af avancerede IKT (-informations- og kommunikationsteknologi)-løsninger.

  • CUQI (Computational Uncertainty Quantification for Inverse Problems). Vi udvikler den matematiske, statistiske og beregningsmæssige ramme til anvendelse af uncertainty quantification til inverse problems som deconvolution, image deblurring, tomographic imaging, source reconstruction, og fault inspection. Målet er at skabe en computational platform, der er velegnet til ikke-eksperter. CUQI er et forskningsinitiativ sponsoreret af Villum Fonden.
  • DABAI (Dansk Center for Big Data Analytics-drevet innovation) er et partnerskab mellem computer science-forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og DTU, som har en stærk profil inden for forskning i samarbejde med industrien.
  • DDSA (Danish Data Science Academy) er et nyt nationalt akademi, der sigter mod at løfte Danmark ind i den globale superliga inden for datavidenskabelige områder som maskinindlæring, kunstig intelligens og tingenes internet.

  • DIGISEC (DTU Center for Digital Security) koordinerer og fremmer aktiviteter inden for digital sikkerhed på DTU, styrker samarbejdet og faciliterer synergi mellem de forskellige afdelinger og centre på DTU, der er involveret i alle områder omkring sikkerhed i den digitale verden.

  • IoT Center DTU’s IoT Research Center er en del af Nordisk Universitets Hub på Industrial IoT, som finansieres af NordForsk i 2018-2023.
  • LearnT DTU Forskningscenter i Læringsteknologi, digitalisering og evidens fra læring. Centret kombinerer stærke kompetencer fra statistik, dataanalyse, machine laerning og software engineering.

  • MLLS (The Center for Basic Machine Learning in Life Science) samler førende machine learning forskningsgrupper i Danmark for at skabe et solidt fundament for fremtidig data science fremskridt inden for life sciences. MLLS blev oprettet i januar 2021 med generøs støtte fra Novo Nordisk Foundation.
  • QIM (Center for Quantification of Imaging Data from Max IV) udvikler algoritmer til kvantitativ 3D billedanalyse. Målet med QIM er at støtte den forskning, der udføres på storskala imaging faciliteter, både med hensyn til industrielle og kliniske anvendelser.