Colourbox

European Study Group with Industry

Den årlige europæiske studiegruppe for industrien, ESGI (European Study Group with Industry), afholdes på skift af DTU og Syddansk Universitet.

I løbet af den fem dage lange workshop arbejder matematikforskere på matematiske opgaver foreslået af industrien.

Studiegrupper

De første fire dage af workshoppen arbejder matematikerne i grupper sammen med deres respektive virksomhedsrepræsentanter. Den sidste dag fremlægger forskerne deres resultater for resten af deltagerne.

Senest to måneder efter workshoppen modtager alle deltagere den endelige rapport med resultaterne.

Samarbejde med industrien

For et meget moderat beløb får industripartnerne adgang til en højt kvalificeret ’tænketank’ af matematikere, der fokuserer på deres særlige forskningsproblemer.

De deltagende virksomheder etablerer nyttige kontakter med internationale matematikforskere. Samarbejdet med industrien inspirerer desuden forskerne til at udvikle nye undervisnings- og forskningsaktiviteter.  

Colourbox

Læs brochure om ESGI.

Læs

Læs artiklerne om tidligere ESGI-workshops

Colourbox

Europæiske matematikere løser matematiske problemer for industrien.

Kontakt

Poul G. Hjorth
Lektor
DTU Compute
45 25 30 61

Kontakt

Jens Gravesen
Lektor
DTU Compute
45 25 30 64

Kontakt

Christian Henriksen
Lektor
DTU Compute
45 25 30 54