Konsulent til internationalt samarbejde under IEA EBC Annex 82 (bijob)

fredag 11 jun 21

Send ansøgning

Frist 25. juni 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Compute ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Compute søger en erfaren konsulent, der kan videreføre arbejdet fra IEA EBC Annex 67 og deltage i ledelsen af det internationale samarbejdsprojekt under IEA EBC Annex 82.

Annex 82 er et nyt internationalt samarbejde, der er en efterfølger til Annex 67 Energy Flexible Buildings, som sluttede i 2020. Annex 82 drejer sig om anvendelse af den indbyggede energifleksibilitet i bygninger til sikring af stabiliteten i energinet med stor udnyttelse af vedvarende energi. Annex 82 er stadig i den forberedende fase, men forventes at løbe fra midt 2021 til slut 2025.

I et tidligere IEA Annex (Annex 67) blev der udviklet en metode til at karakterisere energifleksibiliteten i bygninger og en metode til at bestemme, hvordan forskellige bygninger kan være med til at sikre stabiliteten i forskellige typer netværk. Der er forskellige måder til at udnytte energifleksibiliteten i bygninger, hvilket blev undersøgt og beskrevet i rapporter knyttet til Annex 67. Der er desuden gennemført en indledende undersøgelse af holdningen hos interessenterne omkring bygninger (bygningsejere, brugere og driftspersonale men også driftsansvarlige i energinettene) til at udnytte bygningers energifleksibilitet.

Metoderne udviklet i Annex 67 er endnu ikke blevet gennemtestet, og det skal endvidere undersøges om metoden kan skaleres fra enkelte bygninger til grupper af bygninger, da bygningerne påvirker energinettene på et aggregeret niveau. Dette er et af formålene med Annex 82. Desuden skal det undersøges, hvordan energifleksibiliteten påvirkes og metoderne anvendes, når bygningerne har flere former for energiforsyning (f.eks. el/fjernvarme eller el/gas). Interessenterne (ejere, brugere, mm.) omkring bygninger vil påvirke muligheden for udnyttelse af bygningers energifleksibilitet. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan interessenterne kan blive aktive medspillere i stedet for modvillige aktører.

IEA EBC Annex 67 havde dansk ledelse, hvilket afspejler sig i de udviklede metoder. Danmark er også udpeget til at lede Annex 82. Da Danmark er et lille land med stor fokus på smarte energisystemer, er det vigtigt, at Danmark går foran.  

Erfaren leder til koordinering af IEA EBC Annex 82
Vi søger en konsulent med indgående erfaring omkring fleksible bygninger og deres samspil med energisystemerne. Overordnet set består jobbet i at koordinere IEA EBC Annex 82.

Du vil bl.a. skulle:

  • Forberede annex møder
  • Skrive status reporter til IEA EBC ExCo
  • Skrive artikler til EBC annual report og andet skriftligt materiale krævet af EBC ExCo
  • Sikre at Annex 82 ledes korrekt i forhold til guidelines fra EBC ExCo
  • Præsentere Annex 82 på EBC events
  • Koordinere og dirigere udviklingen af dedikerede softwareløsninger ift. Annex 82
  • Koordinere og evaluere test i samarbejde med bla. Center Danmark

Det er vigtigt, at du har gode samarbejdsevner, da du skal sikre kontinuitet i forhold til IEA EBC Annex 67 og samarbejdet mellem de øvrige subtasks samtidig med, at du har øje for de danske interesser i annex’et.

Vores forventninger til dig
Du skal kunne dokumentere erfaringer med ledelse af lignende internationale samarbejdsprojekter. Ledende erfaring fra det foregående IEA EBC Annex 67 vil være en fordel.

Hvad tilbyder vi dig
På DTU bliver du del af et universitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnestene på DTU. Vi værdsætter høj faglighed, og ønsker at du løbende udvikler dig i takt med dit ansvar. En naturlig del af dit nye job bliver således høj faglighed, din egen udvikling og ansvarlig handlefrihed.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes som chefkonsulent efter overenskomst for Akademikere i Staten. Der er tale om en 4,5-årig deltids-projektansættelse på ca. 16 timer om måneden. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 25. juni 2021. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 


Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Professor, Henrik Madsen på hmad@dtu.dk

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Compute
DTU Compute er et unikt og internationalt anerkendt akademisk miljø, der spænder over videnskabsdisciplinerne matematik, statistik, datalogi og ingeniørvidenskab. Vi udfører forskning, undervisning og innovation af høj international standard - der producerer ny viden og teknologibaserede løsninger til samfundets udfordringer. Vi har en mangeårig involvering i anvendt og tværfaglig forskning, big data og datavidenskab, kunstig intelligens (AI), internet of things (IoT), smarte og sikre samfund, smart fremstilling og life science.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.