Visionær leder til Danish Hub for Cybersecurity

tirsdag 23 jun 20

Send ansøgning

Frist 2. august 2020
Du kan søge om jobbet ved DTU Compute ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Vil du lede og sammen med dine dygtige medarbejdere, udvikle en landsdækkende hub for cybersikkerhed med henblik på at skabe kommercialiserbar innovation hos start-ups og SMV’er og derigennem gøre sikkerhed til et dansk konkurrenceparameter?

I takt med at virksomheder verden over bliver udsat for nye trusler i form af cyberangreb, ligger der et uudnyttet vækstpotentiale inden for produkter og løsninger med høj sikkerhed. Danish Hub for Cyber Security er en ny organisation, der vil accelerere innovation og udvikling inden for cybersikkerhed for start-ups og andre danske virksomheder ved at opbygge og understøtte et økosystem, hvor universiteters, erhvervsakademiers og GTS-institutters kapacitet, kompetencer og infrastruktur inden for forskning, uddannelse og entreprenørskab stilles til rådighed.

Danish Hub for Cybersecurity søger en leder, der kan være med til at styrke og videreudvikle Danmarks nye samlingspunkt for cybersikkerhed. Danish Hub for Cybersecurity har til formål aktivt at viderebringe forskning og uddannelse til erhvervslivet, skabe kommercialisérbar innovation, styrke entreprenørskab og efterkomme virksomhedernes stigende behov for veluddannede medarbejdere. 

Jobbet
Du bliver ansat som leder af vores sekretariat med fire akademiske medarbejdere. Hubbens ledelse består af et medlemsrepræsentantskab og en valgt bestyrelse, som, i fællesskab med dig, formulerer strategien og fastlægger handlingsplaner for hubbens udvikling. Som sekretariatsleder er du ansvarlig for at omsætte ledelsens ønsker og visioner til strategi og handlingsplaner. Sekretariatet er placeret på DTU’s campus i Lyngby, men det fungerer mobilt i understøttelsen af aktører i hele landet. Du og dine kolleger kommer derfor til at rejse et større antal dage om året både inden for og uden for Danmark.

Der er tale om en projektansættelse indtil 30. april 2023, med det formål at udvikle Danish Hub for Cybersecurity til en organisation, der kan leve videre uden for DTU, når opstartsbevillingen fra Industriens Fond udløber.  

De primære ansvarsområder
Som leder af Danish Hub for Cybersecurity bliver dine vigtigste tre opgaver de første 12 måneder at:

 • Udvikle det strategiske retning for Danish Hub for Cybersecurity, herunder at definere målepunkter for værdiskabelse blandt hubbens partnere og interessenter.
 • Udvikle strategi og fremtidig forretningsmodel for Danish Hub for Cybersecurity, der sikrer kontinuerlig værdiskabelse for alle Danish Hub for Cybersecuritys interessenter efter at støtten fra Industriens Fond udløber i 2023.
 • Skabe og formidle et overblik over kompetencer, kurser og uddannelser inden for cybersikkerhed blandt vidensinstitutionerne i Danmark, for at gavne det industrielle Danmarks evne til at agere på området.
Du vil ligeledes få ansvaret for at lede sekretariatets fire medarbejdere, der tæller en kommunikationsmedarbejder, en projektudvikler og eventkoordinator, en projektleder for innovation samt en forretningsudvikler.

Som ansvarlig for sekretariatets daglige økonomi og ledelse, vil du være den drivende kraft i udvikling af hubben frem mod en økonomisk selvbærende, non-profit organisation.

Du vil, i samarbejde med resten af sekretariatet, stå for at videreudvikle en organisation, der kan igangsætte og koordinere aktiviteter og opbygge kapacitet på cybersikkerhedsområdet. Vi forventer, at du har ’fingeren på pulsen’ i forhold til de nyeste tendenser inden for cybersikkerhed. Dette arbejde inkluderer at repræsentere hubben i forskellige fora og opbygge et internationalt netværk, der kan bidrage til innovation i Danmark. 

Vores forventninger til dig

Du har fokus på virksomheders behov og på at skabe og forfølge visionære mål for den danske industri i tæt samspil med videns- og uddannelsesinstitutionerne.

Vi forestiller os, at du har en baggrund enten fra universitetsmiljøet eller industrien og gerne fra begge. Du har kendskab til arbejdet med nye teknologier, herunder gerne cybersikkerhed, og du har et stærkt netværk på området. Din uddannelsesmæssige baggrund er underordnet, men vi forestiller os, at du har erfaring med lignende netværksstrukturer, der går på tværs af videns- og forretningsdomæner. 

Vi forventer at du:
 

 • har erfaring med personaleledelse og forstår at motivere dine medarbejdere og udnytte sekretariatets kompetencer til fælles bedste.
 • trives både i rollen som entreprenant netværker og som moden leder med flair for at styre planer og budgetter i mål 
 • kan skabe tillid gennem struktur og overblik, herunder til, at nye aktiviteter kan nå i mål.
 • er i stand til at bygge bro mellem forsknings-, uddannelsesverdenen og forretningsverdenen.
 • har erfaring med at lede komplekse udviklingsprocesser med mange forskellige aktører.
Vi lægger desuden vægt på følgende: 
 • Du er visionær på medlemmernes vegne og brænder for at spotte og udnytte nye muligheder for forskningsbaseret innovation, uddannelse og entreprenørskab, herunder start-ups.
 • Du forstår at arbejde med en meget stor netværksmæssig berøringsflade, og har nemt ved at sætte dig ind i hub-medlemmernes forskellige behov.
 • Du er en inspirator, der skaber visioner hos andre og giver lyst til at udvikle og understøtte samarbejde.
 • Du har et strategisk blik og forstår at arbejde aktivt med prioritering, planlægning og koordinering.
Hvad tilbyder vi dig
Som leder af Danish Hub for Cybersecurity får du mulighed for at være med til at udvikle organisationen og sætte dit eget præg på Danmarks fremtid som førende nation inden for cybersikkerhed. Du vil blive en af nøglepersonerne i et bredt fagligt interessefællesskab, og du vil spille en essentiel rolle i virkeliggørelsen af hubbens visioner. Din indsats er med til at skabe ny viden til gavn for samfundet. Du kan således se frem til stort ansvar og friheden til at forvalte det. Som leder på DTU, er du med til at sætte rammen for en resultatorienteret, udfordrende og udviklende arbejdsplads. Du kan læse mere om DTU's lederrolle på hjemmesiden

Din arbejdsplads
Du kommer til at arbejde tæt sammen med hubbens øvrige partnere over hele Danmark: Alexandra Instituttet (AI), Aarhus Universitet (AU), CenSec/Inno-Sec (Inno-Sec), Copenhagen Business School (CBS), Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DBI), Erhvervsakademi Aarhus (EAAA), FORCE Technology (FORCE), InfinIT (InfinIT), IT-Universitetet (ITU), Københavns Erhvervsakademi (KEA), Københavns Universitet (KU), Roskilde Universitet (RUC), Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet (AAU) og det danske erhvervsliv. 

Du bliver ansat på DTU med henblik på at udvikle Dansk Hub for Cybersikkerhed, så den kan leve videre uden for DTU efter opstartsbevillingen fra Industriens Fond udløber. 

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er administrativt forankret på DTU Compute, og arbejdssted er DTU Lyngby Campus.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Du vil blive ansat i en projektansættelse indtil 30. april 2023.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten (AC). Stillingen besættes som chefkonsulent med personaleansvar. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 2. august 2020. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder, lektor Christian D. Jensen på +45 4525 3724 / +45 2464 9628. 

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen. 

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 11.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. Vores hovedcampus ligger i Kgs. Lyngby nord for København, og vi har campusser i Roskilde og Ballerup samt i Sisimiut i Grønland.