Eksternt lektorat i programmering og databaser

torsdag 22 jul 21

Send ansøgning

Frist 13. august 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Compute ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU Compute, kombinerer vi forskning i avanceret matematik og computer science. Undervisningsmæssigt er det en vigtig opgave for instituttet at levere højt kvalificeret undervisning i en række grundlæggende fag i datalogi bl.a. programmering, databaser, algoritmer.

DTU Compute søger en ekstern lektor pr. 1. september 2021. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Jobbet
Som ekstern lektor vil du få ansvar for at undervise i kurserne programmering og databaseteknologi eller dele deraf. Som udgangspunkt vil det være kurserne:

  • 02312: Indledende programmering (10 ECTS) som bliver undervist om efteråret og i januar: Programmering i Java som afsluttes med et projekt
  • 02314: Indledende programmering (5 ECTS) som bliver undervist om efteråret: Programmering i Java
  • 02327: Indledende databaser og database programmering (5 ECTS) som bliver undervist om foråret: Design og brug af relationelle databaser med JDBC

Du skal selvstændigt planlægge og undervise på kurserne eller dele deraf efter aftale med instituttet. Der eksisterer undervisningsmateriale til kurserne, som du kan tage udgangspunkt i.

Undervisning er fleksibelt op til 500 timer per året og bliver aftalt med dig til hvert semester.

Kvalifikationer
Stillingen kræver kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, som særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau med inden for det fag, du ønsker at undervise i (se ovenfor).

Du skal som udgangspunkt kunne undervise på dansk.

Bedømmelse
Ved vurderingen af ansøgeren lægges der bl.a. vægt på dokumenteret evne til at undervise og formidle.

Vi holder ansættelsessamtaler løbende.


Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl.


Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ekkart Kindler (ekki@dtu.dk), DTU Compute på 4525 3750 eller Anne Haxthausen (aeha@dtu.dk), DTU Compute på 4525 7510.

Læs mere om DTU Compute på www.compute.dtu.dk.

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 13. august 2021.  Ansøgningen skal sendes i én samlet PDF fil, indeholdende det materiale, der skal tages med i bedømmelsen. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter alle dine dokumenter i én PDF fil. Filen skal indeholde følgende:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Redegørelse for undervisningserfaring
  • Liste over eventuelle videnskabelige og undervisningsrelaterede publikationer eller en redegørelse for din erhvervsmæssige karriere og ansvarsområder

Ansøgninger og materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

DTU Compute
DTU Compute er et unikt og internationalt anerkendt akademisk miljø, der spænder over videnskabsdisciplinerne matematik, statistik, datalogi og ingeniørvidenskab.Vi udfører forskning, undervisning og innovation af høj international standard - der producerer ny viden og teknologibaserede løsninger til samfundets udfordringer. Vi har en mangeårig involvering i anvendt og tværfaglig forskning, big data og datavidenskab, kunstig intelligens (AI), internet of things (IoT), smarte og sikre samfund, smart fremstilling og life science.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.