Undervisningsassistent til indledende matematikundervisning

onsdag 04 maj 22

Send ansøgning

Frist 10. juni 2022
Du kan søge om jobbet ved DTU Compute ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU Compute, kombinerer vi forskning i avanceret matematik og computer science. Undervisningsmæssigt er det en vigtig opgave for instituttet at levere højt kvalificeret undervisning i en række grundlæggende fag som indgår i de fleste bachelor- og diplomuddannelser, herunder matematik, statistik og programmering.

Ved DTU Compute, er et antal stillinger åbne som undervisningsassistent pr. 29. august 2022. Stillingerne indebærer medvirken som klasselærer ved den indledende obligatoriske matematikundervisning på civilingeniørstudiet i helårskurset Matematik 1, se kursushjemmesiden på: http://01005.mat.dtu.dk/.  

Kvalifikationer
Stillingen kræver kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer (evne til at undervise og formidle) indgår som en vigtig del af bedømmelsesgrundlaget.


Undervisningen foregår på dansk, så vi forventer at du både taler og skriver dansk flydende.

Bedømmelse
DTU Compute ønsker at styrke kontakten til gymnasieskolen, og ved besættelsen af stillingerne vil der blive lagt vægt på, at ansøgerne underviser i matematik i gymnasiet, HTX, VUC-HF eller tilsvarende.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til Personalestyrelsens cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning. Ansættelsesperioden er op til 3 år.

Undervisningstimerne er placeret på enten mandag 13:00-16:00, eller tirsdag 13:00-16:00. Ansøgere anmodes om, hvis det er muligt allerede nu, at angive på hvilke af de to ugedage de er disponible.

Kontaktoplysninger
Nærmere oplysning om stillingerne kan fås ved henvendelse til uddannelseskoordinator Karsten Schmidt, tlf. 4525 5856 eller e-mail
ksch@dtu.dk

Du kan læse mere om DTU Compute på
www.compute.dtu.dk og om DTU på www.dtu.dk.  


Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 10. juni 2022. Åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, C.V. og eksamensbeviser, samt øvrigt materiale der ønskes inddraget i bedømmelsen.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

DTU Compute er et unikt og internationalt anerkendt akademisk institut med 385 ansatte og 11 forskningssektioner, der spænder over videnskabsdisciplinerne matematik, statistik, datalogi og ingeniørvidenskab. Vi udfører forskning, undervisning og innovation af høj international standard - der producerer ny viden og teknologibaserede løsninger til samfundets udfordringer. Vi har en mangeårig involvering i anvendt og tværfaglig forskning, big data og datavidenskab, kunstig intelligens (AI), internet of things (IoT), smarte og sikre samfund, smart fremstilling og life science. På DTU Compute tror vi på en mangfoldig arbejdsplads med en fleksibel work-life balance.


Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 13.400 studerende og 5.800 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.