Fortsat flot optag til DTU's uddannelser

torsdag 28 jul 22
|

DTU Computes optagelsestal

Bachelor

  • Kunstig intelligens og data - 90
  • Matematik og Teknologi - 72
  • Softwareteknologi - 98

Diplom:

  • Softwareteknologi - 120
  • IT og Økonomi - 50
  • IT-elektronik - 41

Læs mere om studiestarten og vigtige datoer

Velkommen til DTU - læs mere om studiestarten og vigtige datoer
I alt 2.346 nye studerende har fået tilbudt en studieplads på DTU i det kommende studieår - en nedgang på blot 2 procent fra sidste år.

Tekst: Miriam Meister

I et år med mærkbar reduceret søgning mod Danmarks videregående uddannelser, har i alt 2.346 nye studerende i dag fået tilsagn om en studieplads på DTU. Trods et samlet fald i ansøgninger til DTU på 8 procent i forhold til 2021 er antallet af optagne studerende dermed kun faldet med 2 procent, viser netop offentliggjorte tal for optag på de videregående uddannelser.

”Det er glædeligt, at vi også i det nye år får næsten fuldt hus, for verden har i den grad brug for dygtige og kvalificerede ingeniører, som kan hjælpe med at skabe teknologier for bæredygtig forandring og hjælpe os igennem den grønne omstilling,” siger DTU’s dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø Lars D. Christoffersen.

Han mener, at det landsdækkende fald i optaget til de videregående uddannelser var fuldt forventeligt: ”Efter et par år med pandemi og rejserestriktioner er det helt naturligt, at flere unge benytter sig af muligheden for at tage et sabbatsår eller to for at få stillet deres rejselyst.”

DTU fastholder et optag af kvindelige studerende på 35% af studiepladserne på bacheloruddannelserne og 29% på diplomingeniøruddannelserne.

”DTU gør en aktiv indsats for at sikre en bred repræsentation blandt studerende og medarbejdere, så det glæder mig at se, at så mange kvinder igen i år har søgt mod vores uddannelser,” siger Lars D. Christoffersen. 

 

Populær ny studieretning 

DTU har i år tilbudt en studieplads til i alt 1.381 nye bachelorstuderende mod 1.416 sidste år, og til i alt 965 diplomingeniørstuderende mod 970 sidste år. Der er fuldt hus på alle bacheloruddannelserne på nær én.

 

Det betyder, at også DTU’s nyeste bacheloruddannelse Life Science og Teknologi, som blev lanceret sidste år efter en sammenlægning af uddannelsesretningerne Bioteknologi, Teknisk Biomedicin og Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering, igen i år lukker med fuldt optag.

 

Ligesom sidste år har det også i år krævet det højeste karaktergennemsnit at komme ind på uddannelsen General Engineering, der lukker med en adgangskvotient på 9,7. Det er tilmed den uddannelse på DTU, som har tiltrukket flest førsteprioritetsansøgninger.

 

Generelt har den lavere søgning ellers ført til, at adgangskvotienterne er faldet på uddannelserne.

 

Der er stadig ledige pladser på 10 af de 18 diplomingeniøruddannelser. Det gælder bl.a. de to uddannelser, DTU udbyder i Sisimiut i Grønland. I skarp kontrast til sidste år, hvor der var fuldt optag, er der i år blot tilbudt pladser til 16 nye studerende på de i alt 48 mulige studiepladser, der ruster de studerende til at arbejde som ingeniør under ekstreme klimatiske forhold.

 

”Det er faktisk bekymrende. Klimaforandringerne har særlige konsekvenser i de arktiske områder og derfor er der et stort - og stigende - behov for ingeniører, der kan arbejde med byggeri og anlæg på optøende permafrost og ingeniører, der kan arbejde med bæredygtigt fiskeri efter nye arter,” understreger Lars D. Christoffersen.

 

DTU byder de mange nye ingeniørstuderende velkommen fredag den 19. august. Hen over weekenden og den følgende uge får de en bred introduktion til ingeniørstudiet.

Semesterstart og første undervisningsdag for alle DTU-studerende er mandag den 29. august.

 

Søg ledige studiepladser fra 28. juli

På 25 ud af de i alt 36 uddannelser er der fuldt optag og således ingen ledige pladser. På www.dtu.dk vil det fra torsdag den 28. juli 2022 være muligt at søge om en ledig studieplads på én af de uddannelser, hvor der endnu ikke er fuldt optag.

Ansøgningsfrist er den 7. august og ansøgere får den 16. august at vide, om de er optaget.

Hvis du har spørgsmål om DTU's uddannelser, kan du kontakte DTU’s studievejledning via e-mail på studvejl@adm.dtu.dk.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.