Girls' Day in Science

Er du nysgerrig på, hvilke ressourcer jorden gemmer på?

torsdag 03 okt 19
|

Det handlede om geoscience, da over 40 piger onsdag sagde ja tak til at lære mere om, hvad jorden gemmer på og hvordan vi kan og skal bruge det med omtanke. Workshoppen om geoscience er en del af DTU Girls’ Day in Science, hvor målet er at vise mulighederne inden for de naturvidenskabelige fag til piger.

Hvordan vi forvalter og passer på jorden, det var nogle af de spørgsmål, som blev vendt på en workshop om det tværfaglige fag geoscience, som går på tværs af blandt andet matematik, fysik, kemi og samfundsvidenskab. De piger, der valgte at høre mere om geoscience, lærte også, hvordan sammenhængen mellem deres eget forbrugsmønster og jordens resurser samt hvordan de gennem en uddannelse inden for geoscience kan hjælpe til med at passe på vores sparsomme ressourcer. 

”Sammen lavede vi et forsøg, hvor vi fik olie ud af kalk ved hjælp af vand. Det er nemlig en af jordens hemmeligheder, som samtidig sætter fokus på nødvendigheden af en omlægning af vores energiforbrug og energikilder,” fortæller Lene Hjelm Poulsen, DHRTC, som stod bag workshoppen om geoscience samme med DTU Byg.

Geoscience er et meget bredt fagområde med mange muligheder for specialisering. Miljø og bæredygtige beslutninger fylder meget inden for dette område og, der blev derfor givet en introduktion til bredden af fagområdet og uddannelsesmulighederne.

Deltagerne mødte også Aslaug Glad, som er Ph.d. studerende inden for geoscience, hvor hun undersøger sprækker i kalksten for at forstå deres betydning for produktionen af olie og gas eller grundvand. Hun fortalte om sit valg af fag, geologi uddannelsen, Ph.d. uddannelsen samt drømme for fremtiden.

”Geoscience og al den viden som findes og indsamles inden for dette fagområde, spiller en meget vigtig rolle, når det handler om klimaforandringer og pres på jordens ressourcer. Geoscience er et meget bredt og anvendelsesorienteret fagområde – besøger du f.eks. Stevns klint kan du få indsigt i historiske klimaforandringer og Danmarks olieproduktion, ved at forstå de kalkaflejringer, der findes der. Mange af hemmelighederne findes helt ned på mikro skala og derfor var vi en tur i DTU Byg’s nye geologi og geoteknik laboratorier, hvor der bl.a. var mulighed for at se på bjergarter i et mikroskop. Det handler om at bruge alle de geoscience informationer vi har til rådighed og med en uddannelse inden for geoscience har du en mulighed for virkelig at gøre en forskel,” slutter Lene Hjelm Poulsen.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.