Nyt projekt til 36 mio. kr. skal levere billigere og grønnere fjernvarme med kunstig intelligens

tirsdag 02 apr 19
|

Kontakt

Henrik Madsen
Professor, Sektionsleder
DTU Compute
45 25 34 08

Heatman i tal

HEATman støttes med 25 mio. kr. af Innovationsfonden

Projektets parter finansierer 11 ud af 36 mio. kr.

Dataintelligent temperaturoptimering fra CITIES giver en besparelse på ca. milliard om året alene i Danmark (kilde: DAMVAD Analytics)

Dataintelligent styring af varmepumper kan give 10 pct besparelser i CO2 regnskab samt 10 pct besparelser på varmeudgifterne (Kilde: CITIES Demo Project omkring varmepumpestyring). Forudsætningen for at høste denne besparelse er at der indføres CO2 relaterede el-afgifter som foreslået af CITIES' Task Force udvalget om nye rammebetingelser for fremme af såvel vækst som den grønne omstilling. Ministerierne (EFKM, Skatte- og Erhvervsministeriet er positive ift. de nævnte forslag og vi håber på at kunne søsætte nationale testzoner som styres gennem Center Danmark)

Projektets 16 partnere:

 • NIRAS (projektleder)
 • Dansk Fjernvarme,
 • Brønderslev Forsyning
 • Trefor Varme
 • Hillerød Varme
 • Danfoss
 • Logstor
 • Kamstrup
 • EMD International
 • Enfor
 • Neogrid
 • NorthQ
 • Leanheat (Finland)
 • Tomorrow
 • DTU
 • Aarhus Universitet
Projektet HEATman bygger på løsninger baseret på kunstig intelligens bl.a. fra det i forvejen højt profilede DTU Compute forankrede projekt CITIES. HEATman bringer 16 partnere sammen i nyt storstilet initiativ, der kommer til at ændre fjernvarmeforsyningen radikalt til fordel for klima, kunder, eksport og miljø.

I Danmark er der næsten 2 mio. fjernvarmekunder, 400 forskellige fjernvarmeværker og ikke mindre end 60.000 kilometer fjernvarmerør, der skal holdes opvarmet. Alene omfanget betyder, at effektiviseringer vil have stor indflydelse på Danmarks samlede udgifter til opvarmning.

Og hvis man samtidig tager i betragtning, at netop fjernvarmesystemer potentielt kan tilbyde den fleksibilitet, som er nødvendig for en effektiv integration af grøn energi fra f.eks. vindmøller. Og at der findes mange fjernvarmerelaterede virksomheder, som gennem digitalisering er klar til at bidrage med fleksible løsninger i takt med at teknologien udvikler sig, så er der også store miljø- og klimagevinster at hente.

Integration af energikilder skal styres af kunstig intelligens
”Bedre temperaturstyring og bedre integration af grøn energi i fjernvarmenettet kan reducere CO2-belastningen og forbruget i det danske fjernvarmesystem så meget, at det svarer til en samlet besparelse på danskernes varmeregning med op til 3 - 4 milliarder kroner om året”, forklarer Henrik Madsen
, professor på DTU Compute og leder af projektet Centre for IT–Intelligent Energy Systems in Cities (CITIES).

Problemet er bare, at opgaven med at behandle de enorme mængder data, som bedre integration af grøn energi kræver, er for omfattende og kompleks til, at gængse simulerings- og dataværktøjer i industrien kan løse den.

Men det vil projektet HEATman gøre nu løse ved at bruge kunstig intelligens til at integrere de store mængder data fra leverandører, kunder, vejrprognoser, etc. og forudse spidsbelastninger, krav til temperaturer, overproduktion og muligheder for at integrere grøn energi i alle dele af fjernvarmenettet.


Bygger på forskning og innovation
Projektet har 16 partnere, heriblandt tre fjernvarmeværker: Niras (projektleder), Dansk Fjernvarme (Grøn Energi), Brønderslev Forsyning, Trefor Varme, Hillerød Varme, Danfoss, Logstor, Kamstrup, EMD International, ENFOR, Neogrid, Leanheat (Finland), NorthQ, Tomorrow, DTU (Compute, Management, Byg) og Aarhus Universitet.

Sammen vil de 16 partnere opbygge en værktøjskasse af køreklare løsninger til fjernvarmeindustrien baseret på den nyeste forskning inden for kunstig intelligens og cloud computing hentet fra bl.a. DTU og Aarhus Universitet.

Og fordi forskningsprojektet CITIES allerede har produceret flere anerkendte forskningsresultater inden for til dataintelligent temperaturstyring i fjernvarmenettet, kommer CITIES til at spille en central rolle i udviklingen af den ambitiøse værktøjskasse til 36 millioner kroner.

”Gennem CITIES og dets test-samarbejder har vi været i stand til både at levere banebrydende forskningsresultater inden for effektivisering af fjernvarmenettet og data-intelligent integration af grøn energi i energisystemet generelt. Det giver os et fantastisk afsæt for at bidrage til den ambitiøse og nytænkende værktøjskasse. Jeg forventer at HEATman vil blive et afgørende skridt i retning af at effektivisere ikke bare i fjernvarmeforsyningen i Danmark, men i hele Europa.” afslutter Henrik Madsen.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.