shutterstock

Snart går hospitalssengen selv i bad

fredag 26 maj 17
|
af Bertel Henning Jensen

Kontakt

Paul Pop
Professor
DTU Compute
45 25 37 32

Om Projektet

Forskningssamarbejdet mellem DTU, Odense Universitetshospital, Teknologisk Institut og Technicon om udvikling af robotter, der skal flytte hospitalssenge, indgår i det store EU-projekt SafeCOP – Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication. Det fulde program omfatter i alt 28 partnere i projekter fra fem EU-lande. De øvrige projekter omhandler andre aspekter af trådlås kommunikation, bl.a. inden for skibsfart og biltrafik. 

Læs mere på kortlink.dk/q8me

Forskere og hospitalsansatte er ved at udvikle robotter, der skal transportere hospitalssenge til vask helt automatisk, og uden at de bliver berørt af menneskehænder

På Odense Universitetshospital (OUH) er man i gang med at løse en opgave, der kan kortlægge nyt land for brugen af ’Internet of Things’ – og som samtidig er et konkret redskab til at effektivisere hospitalsdriften – og bringe det nye hospital, der er under opførelse, ind i fremtiden.

Forskere fra DTU Compute er nemlig i samarbejde med Teknologisk Institut, OUH og virksomheden Technicon i gang med at udvikle en automatiseret proces til transport af hospitalssenge på hospitalet, når de skal rengøres. Rengøring af hospitalssenge er en opgave, der er tidskrævende og besværlig, men med små robotter vil man kunne flytte senge fra stuerne ud til bl.a. det centrale sengevaskeri og tilbage igen helt automatisk.

Udfordringen er at sikre, at man ikke skaber flere patienter, når robotterne skal køre omkring på hospitalets gange blandt læger, patienter og pårørende i et miljø, hvor der fra tid til anden opstår akutte, kaotiske situationer.

Store penge at spare

”Vores fokus er den trådløse kommunikation og sikkerheden i systemet. Man har lavet mobile robotter i noget tid, men det er svært, når der er så voldsomme sikkerhedshensyn at tage. Vi skal sikre, at der er høj integritet hos robotterne, og at de f.eks. stopper, når der opstår et behov for det,” forklarer Paul Pop, der er professor ved DTU Compute og videnskabelig koordinator for projektet.

”Der skal være sensorer på robotterne. Det kan f.eks. være kameraer eller en form for kofangere, som, når de mærker noget omkring sig, sætter robotten i stå. Hvordan det i praksis skal foregå, er vi stadig ved at finde ud af,” uddyber han. 

På OUH glæder AC-fuldmægtig Erik Møller Nielsen sig til at se resultatet af forskningen, når det nye hospital åbner dørene i 2022: 

”På et sygehus er det jo sådan, at en seng skal afvaskes efter hver udskrivning, og i dag foregår det manuelt oppe på afdelingen. Vi vasker flere hundrede senge hver eneste dag, og hvis man regner det om, svarer det til omkring ni fulde årsværk,” siger han.

Robotter skal handle etisk

Der er altså store penge at spare for skatteyderne med indførelsen af robotter til sengevask. Men også store udfordringer:

”DTU-forskerne skal udvikle og beskrive alle regler for, hvordan robotterne skal reagere og navigere. Der er jo ikke nogen, der må blive kørt ned, når sengene kommer kørende oppe på afdelingerne. Når der kommer et traumeoffer ind i en akutsituation, skal alle, både patienter og personale, trække til side. Det er jo en normal tankeproces for mennesker, men det skal robotterne også vide; de skal kunne træffe nogle etiske beslutninger, når de står i situationer, hvor der kan ske skade, og det er selvfølgelig en stor udfordring,” siger Erik Møller Nielsen med henvisning til nogle af de komplicerede algoritmer, man har udstyret selvkørende biler med for at lære dem at reagere mest hensigtsmæssigt i situationer, hvor man ikke kan undgå at påkøre nogen.

Påkørsler på hospitalet skal helt undgås, og derfor er man også meget påpasselig med udviklingen af sengerobotterne. Først vil de udelukkende blive testet i hospitalets kælder, hvor der ikke er patienter og pårørende, men kun personale på gangene. Men målet er, at man vil se en hospitalsseng komme rullende ned ad gangen ganske af sig selv, når den mener, at det er tid til et bad.

”Jeg tror, vi vil se flere og flere robotter i situationer, hvor mennesker vil koste for meget, eller hvor opgaven er for farlig. Samarbejdet mellem mennesker og robotter er rigtig interessant, og det her er bare et enkelt eksempel,” siger Paul Pop.

Læs også

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.