Foto: DTU

Bring Vækstpanelets idéer til live, Løkke

mandag 22 maj 17
|

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00
Kommentar af rektor Anders Bjarklev bragt i Børsen den 22. maj. 2017.

Industri 4.0, disruption, digitalisering, internet of things og big data. Den nye økonomis buzzwords er i den grad kommet på agendaen i det politiske system. Målet er klart. Vi skal have mere produktivitet og værdiskabelse i Danmark. Men hvad skal vi som samfund gøre anderledes for at nå i mål?

I tirsdags kom Det Digitale Vækstpanel med deres bud, og der ligger nu 33 anbefalinger til at gøre Danmark klar til den digitale omstilling. Gevinsten ved en digital omstilling er til at tage og føle på. Hele 87 mia. kr. vurderes det digitale samfundspotentiale at udgøre for Danmark ifølge beregninger fra Accenture og World Economic Forum.

Panelet peger på uddannelse. Uden uddannelse får vi ikke det optimale ud af den digitale forandring. Det kan jeg fuldt tilslutte mig - ligesom jeg også ser positivt på oprettelsen af en teknologipagt, som vil klæde både den kommende, men også den nuværende generation på med digitale kompetencer. Interessen for de såkaldte STEM-kompetencer, der står for Science, Technology, Engineering & Mathematics, skal nemlig opbygges allerede i folkeskolen.

"På DTU er vi glade for, at teknologi er kommet højt op på dagsordenen i det politiske system. Danmark har nemlig gode forudsætninger for at blive et digitalt foregangsland."

En anden anbefaling er at etablere en førende international hub inden for digitale teknologier med forankring i det storkøbenhavnske universitetsmiljø. Det kan jeg kun hilse velkommen, og vi har heldigvis et stærkt fundament at bygge ovenpå med kompetencer fra både Københavns Universitet, CBS, ITU og DTU.

Vi skal tænke stort

Som et teknisk universitet er DTU en central spiller, når det gælder den teknologiske fornyelse og de vækstmuligheder, som den digitale transformation medfører. Det ansvar tager vi gerne på os.

Vi skal ikke kun uddanne næste generations innovative ingeniører og startups og forske i fremtidens teknologiske gennembrud. Vi skal også række ud til virksomheder og klæde dem på med digitale kompetencer. Vi skal have livslang læring og fokus på efteruddannelse. Særligt inden for det digitale område, hvor viden forældes hurtigt. På DTU er vi glade for, at teknologi er kommet højt op på dagsordenen i det politiske system. Danmark har nemlig gode forudsætninger for at blive et digitalt foregangsland. Vi er et af de lande i verden, som har den højeste andel af digitalt aktive borgere. Men det kræver, at vi tænker stort. At vi samarbejder på tværs af universiteter, virksomheder og organisationer. Og, ikke mindst, at vi prioriterer indsatsen.

På DTU er vi allerede i gang. I september afholder vi Danmarks første universitetsdrevne teknologitopmøde, High Tech Summit, med fokus på digitalisering. Over to dage samler vi teknologivirksomheder, politikere, studerende og forskere til at debattere, inspirere og udveksle erfaringer med hinanden. For første skridt til at lykkes med en digital omstilling er at møde sine fremtidige samarbejdspartnere.

Lad os samarbejde mere

Der findes allerede mange gode eksempler på danske virksomheder, som er teknologiske frontløbere i den digitale revolution, og som har et tæt samarbejde med førende uddannelses- og forskningsinstitutioner. Det skal vi have meget mere af, hvis vi vil høste gevinsterne fra den digitale omstilling. Det er derfor mit håb, at regeringen og det politiske system ikke kun lytter til panelets anbefalinger - men også omsætter dem til reel handling til gavn for hele Danmark.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.