Hent den særlige LINC-app på din smartphone og bliv testpassager på morgendagens fleksible kollektive trafik. LINC-busserne kører på DTU til og med den 30. november 2021

Test af selvkørende busser forlænges

tirsdag 13 jul 21

Kontakt

Per Bækgaard
Lektor
DTU Compute
45 25 39 08

Hent LINC-appen

De selvkørende shuttles kører i den sydlige del af DTU Campus Lyngby, i kvadrant 3 og 4.

Selv om busserne er førerløse, er der en steward med om bord i hver til at gribe ind, hvis der opstår problemer, f.eks. hvis en bil holder parkeret på kørebanen.

Der er fem stoppesteder med cirka 3-400 meter imellem hver på den cirka tre kilometer lange rute.

Ruten er valgt, så der både er gode forbindelser til de almindelige busser 30E, 300S, 180, 181 og 190 og forbindelse mellem undervisningslokaler, EV LAB, Villum Kann Rasmussen Kollegiet, indkøbsmulighed, Studenterkantinen, DTU Skylab og cafeterier.

Hent den særlige LINC-app på din smartphone og bliv testpassager på morgendagens fleksible kollektive trafik.

Forsøget med LINC-busser på DTU Campus i Lyngby er blevet forlænget, så passagerer kan køre med busserne ind i efteråret 2021. Det åbner mulighed for, at flere studerende, besøgende og ansatte kan hoppe på bussen og dermed være med til at levere data til forskningen.

Om få år vil studerende, ansatte og gæster kunne skifte fra S-tog til Hovedstadens Letbane på Lyngby Station og blive kørt til DTU på få minutter. På DTU vil passagererne så kunne stige på en selvkørende shuttlebus og blive kørt lige til døren på campusområdet.

De tre lysegrønne, selvkørende shuttlebusser testes i øjeblikket på DTU, hvor de kører rundt med passagerer på DTU Campus, alt imens forskerne opsamler viden om passagerernes færden i området. Målet er at finde ud af, hvordan førerløse transportmidler i den offentlige transport kan blive en del af vores hverdag i fremtiden.

Busserne har siden begyndelsen af maj været en del af gadebilledet på DTU gennem LINC-projektet, hvor forskere fra DTU Compute, DTU Management og Roskilde Universitet samt IBM og en række andre partnere tester løsningen. Projektet bliver støttet af EU-programmet UIA (Urban Innovative Actions), som netop har forlænget projektet, så testkørslen fortsætter hen over efteråret 2021.

Det åbner mulighed for, at flere studerende, besøgende og ansatte kan hoppe på bussen og dermed være med til at levere data til forskningen

”Hvor vi oprindeligt regnede med to testperioder af tre måneder på DTU samt en testkørsel i et industriområde i Albertslund, er det reduceret til kun DTU. Samtidig har DTU været delvist nedlukket på grund af Corona-pandemien i maj og juni, og det har forringet mulighederne for at få passagerer til testforsøget. Vi håber, at EU’s forlængelse af projektet hen over efteråret giver flere lyst til at køre med busserne, så vi får flere data at arbejde med,” forklarer lektor på DTU Compute Per Bækgaard.

Det er gratis at køre med busserne, men for at hjælpe forskerne mest muligt skal passagererne installere en LINC-app på deres telefon. Appen gør det muligt for forskerne at følge deres bevægelsesmønstre, f.eks. om folk kun kører med i dårligt vejr og hvorfra og til. Samtidig vil brugerne løbende få tilsendt spørgeskemaer, hvor de skal svare på spørgsmål om oplevelsen og forventningerne til fremtidens førerløse transport.

TRYK PÅ BILLEDET OG SE VIDEO - BEMÆRK, VIDEOEN ÅBNER I YOUTUBE - Teksten fortsætter under videoen.

Afspil video - bemærk linket åbner i YouTube

Kør med - og husk appen

"Vi håber, at EU’s forlængelse af projektet hen over efteråret giver flere lyst til at køre med busserne, så vi får flere data at arbejde med."
Per Bækgaard, lektor i forskningssektionen Kognitive Systemer på DTU Compute

De nyeste tal viser, at cirka 400 personer har installeret appen. I juni kørte cirka 130 forskellige brugere med, og på en af de bedste dage i den særlige tre-ugers kursusperiode i juni har de selvkørende busser haft mellem 30 og 50 daglige brugere. Mange passagerer har dog ikke appen installeret.

Det er ekstra vigtigt for LINC-projektet at få brugbare data på DTU, for testperioden er blevet kraftigt forsinket. Appen til opsamling af data var klar i efteråret 2019, men selve godkendelsen af de selvkørende shuttlebusser var kompliceret og trak ud, så shuttlebusserne først kom på gaden i maj.

”Vi hører jo fra mange folk, at de synes, at busserne er spændende og sjove. Så der er interesse for projektet. Vi vil bare også gerne have flere til at installere appen og bruge LINC aktivt i hverdagen på campus i en periode, så folk ikke bare hopper på for at prøve det en enkelt gang. Det giver nemlig ikke så brugbar viden for os,” siger Per Bækgaard.

Du kan møde LINC-busserne på DTU Campus i Lyngby ind i efteråret 2021. Frem til september kører med 10 og 15 minutters intervaller fra klokken 6.00 til klokken 18.00.

Køreplanen.

  • 06.00-12.30 – 10 minutters interval
  • 12.30-18.00 – 15 minutters interval

Vejarbejde i forbindelse med letbane-byggeriet kan ændre på køreplanen.

Om LINC-appen

Per Bækgaard og hans kolleger fra forskningssektionen Kognitive Systemer på DTU Compute har sammen med andre forskere på DTU udviklet den app, der registrerer antallet af passagerer og følger folks bevægelsesmønstre, så man f.eks. kan se, om folk vil vente på bussen i regnvejr.

Traditionelt laver man sådanne undersøgelser ved først at observere folk og dernæst interviewe dem 14 dage senere.

Appen indsamler derimod data i realtid, så forskerne kan se, hvad folk faktisk gør, så de ikke skal huske det 14 dage senere.

Bag appen ligger et større udviklings- og dataopsamlingsarbejde, som foregår i IBM Cloud. IBM Danmark har i samarbejde med DTU udarbejdet forskellige funktionaliteter. F.eks. kan appen automatisk sende spørgeskemaer ud, såkaldte event-triggered surveys - direkte til testpassagerne i situationer, hvor bussen f.eks. pludselig er stoppet op.

Appen binder data fra spørgeskemaerne sammen med data om testpassagernes færden på campus, som fås gennem GPS og flere hundrede små Bluetooth beacons, der er opsat ved stoppestederne, i shuttlbusserne og i bygninger nær ruten på DTU. De mange beacons har en rækkevidde hver på cirka 80 meter, og appen følger derfor ikke brugerne, når de forlader DTU-campusområdet.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.