3D Imaging Center - 4 tons tung granitsten til røntgenudstyr bliver sænket ned.

Første brugerinventar klar i bygning 310

torsdag 12 apr 18

Kontakt

Henning Friis Poulsen
Professor
DTU Fysik
45 25 31 19

Kontakt

Carsten Gundlach
Senior Forskningsingeniør, Chefkonsulent
DTU Fysik
22 38 42 41

Om Bygning 310

Bygningen forventes af stå færdig til indflytning ultimo 2019

Bygherre: DTU

Areal: 9.280 m²

Etager: 6

Budget: 362 mio. kroner

Arkitekt: Christensen & CO Arkitekter

Ingeniør: MOE

Entreprenør: MT Højgaard

Samtidig med at bygning 310 skyder op af jorden, er en næsten 4 ton tung granitsten til 3D Imaging Centeret placeret i bygningen. 

Efter en lang rejse fra USA ankom en helt særlig granitsten til DTU i påsken. Granitblokken er 4 m lang, 90 cm bred, 50 cm høj og vejer i omegnen af 4 tons. Og den kommer til at spille en central rolle i 3D Imaging Centeret, hvor den skal fungere som et bord for det røntgeninstrument, der skal bygges oven på granitten.

4 tons granit stabiliserer udstyret

3D Imaging Centeret skal rumme både frontforskning samt forskningsbaseret undervisning og samarbejde med industrien via DTU’s Imaging Industri Portal. Industri Portalen er allerede godt i gang og tilbyder virksomheder rådgivning, teknisk support og dataanalyse i relation til 3D imaging. Bag centret står DTU Fysik, DTU Compute, DTU Energi, og DTU Mekanik, og centeret ledes af Professor Henning Friis Poulsen.

Den store granitsten, der lige er bygget ind, giver god stabilitet både i forhold til vibrationer og temperaturen i rummet.

”Når vi arbejder på nanometer-skala har helt små temperatursvingninger betydning for, hvordan materialerne opfører sig. Så for mange materialer vil selv små temperaturændringer have betydning for målingerne. Her vil granitstenen fungere som stabilt underlag for vores røntgeninstrument”, fortæller Carsten Gundlach, der er senior forskningsingeniør på DTU Fysik og central inden for 3D Imaging Centeret. 

Røntgenenergien er så høj, at væggene inde i bygningen omkring rummet er cirka 1 meter tykke, for at røntgenstrålingen ikke slipper ud gennem væggen.

”Der vil være en forspænding på 750 kV, som betyder, at der genereres røntgenstråling med en energi på op til 750 keV. Med så høj en røntgenstråling kan vi gennemlyse store stykker af materialer. For eksempel kan vi lave en CT-skanning, Computational Tomography, svarende til et 3-dimensionelt billede af en hel bilmotor eller andre store objekter”, fortæller Carsten.

Unik forskningsfacilitet

I dag skal man til Manchester eller Ghent for at finde en lignende facilitet. Med 3D Imaging Centeret kan DTU føje endnu en unik forskningsfacilitet til campus, der vil føre til flere samarbejder med virksomheder – både i form af offentlige finansiererede forskningsprojekter men også som rekvireret forskning.

Nyt hjem for DTU Energi

Udover 3D Imaging Centeret, der optager små  1.000 m² af den godt 9.000  m² store bygning, bliver den nye forskningsbygning nyt hjem for DTU Energi, der ved udgangen af 2019 samler deres aktiviteter i 3. kvadrant på DTU Lyngby Campus. 

Med seks etager bliver bygning 310 den højeste bygning og et visuelt orienteringspunkt i 3.kvadrant. Bygningen rejser sig på en stueetage af store glaspartier, der trækker lyset ind og skaber et åbent og imødekommende miljø til de omkringliggende bygninger 306, 307 og 309.

Om 3D imaging

3D imaging eller røntgentomografi er en ikke-destruktiv teknik, der skaber 3D-billeder af materialer og komponenters interne struktur over tid fx under drift. Det gør 3D imaging til et unikt redskab til at forstå materialers grundlæggende opførsel – samt i praksis forstå sit produkts karakteristika for eksempel med henblik på produktudvikling, produktoptimering og kvalitetskontrol – parametre, der er afgørende for en virksomheds konkurrenceevne.

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.