Uddannelse i kunstig intelligens

DTU Computes undervisning har basis i instituttets kerneområder matematik, statistik, computer science og ingeniørvidenskab. En række af instituttets indledende fag i matematik, statistik og programmering indgår i flere af DTU’s uddannelser. Studerende ved DTU Compute arbejder ofte med projekter, der er tværfaglige, og projekter sker ofte i samarbejde med eksterne partnere som virksomheder eller organisationer. Her finder du de bachelor- og kandidatuddannelser, som beskæftiger sig med kunstig intelligens.

Bachelor i Kunstig Intelligens og Data
Med udgangspunkt i matematik, fysik, statistik, kognition og computer science, lærer de studerende at arbejde systematisk med data og software, og de kommer til at beherske de mange værktøjer, som danner baggrund for moderne AI.

Kandidat i Informationsteknologi
Kandidatuddannelsen ’Informationsteknologi’ omhandler design og brug af beregningskomponenter – både software og hardware – til effektiv og konkurrencedygtig løsning af tekniske problemer.

Kandidat i Matematisk Modellering og Computing
Matematik er en integreret del af vores hverdag. Der er matematik i alt fra mobiltelefoner til togenes køreplaner og søgemaskinerne på nettet. I fremtiden bliver brugen af matematik endnu mere udbredt. Der er en stadig stigende efterspørgsel efter matematiske modeller og metoder inden for blandt andet industri, informationsteknologi, finansielle institutioner, energi, regeringsspørgsmål, medicinudvikling, dna-kortlægning og miljøforskning.

Kandidat i Menneskeorienteret Kunstig Intelligens
Inden for et område karakteriseret ved konstant omvæltning er der brug for ingeniører, der ikke lader sig begrænse af de skiftende teknologier, men opbygger solide tekniske kompetencer for at kunne udvikle nye typer interaktion imellem mennesker og software – afspejlet i fx design af spil, personalisering af medieindhold eller smartphone apps, der ved hjælp af sensorer kan modellere, hvordan vi oplever verdenen omkring os.