Videnskabelige oplæg

Book en forsker til et teammøde, en temaeftermiddag eller en hel Master Class, hvor I har mulighed for at lade jer inspirere i række videnskabelige emner inden for digitalisering og datascience.

De videnskabelige emner er rettet mod forskellige faglige niveauer: Digital viden (ledere og teams), Digitale agenter, Digitale specialister. Niveau og målgruppe fremgår under de enkelte oplæg og emner.

Kontakt

Camilla Gudrun Poulsen
Specialkonsulent
DTU Compute
31 26 75 86

Videnskabeligt oplæg: Process Mining / Data Science

Målgruppe: Passer til alle 3 profiler, men agenter/specialister er bedre egnet.

Abstrakt: Process mining er en familie af teknikker, der gør det muligt at studere, hvordan ideelle processer relaterer sig til faktiske, ved at tage et datadrevet synspunkt, dvs. hvad der faktisk sker i stedet for hvad der formodes at ske. I løbet af sessionen vil to typer process mining blive diskuteret: kontrol-flow-opdagelse og overensstemmelseskontrol. Kontrol-flow-opdagelse har til formål at syntetisere procesmodeller fra faktiske udførelser af dem. Dette giver mulighed for at studere, hvordan processer faktisk udføres (in-vivo vs in-vitro-processer). Overensstemmelseskontrolteknikker kan hjælpe med at forstå, hvor reelle henrettelser afviger fra en præskriptiv model ved at identificere procesovertrædelser samt lokalisere dem.

Videnskabeligt oplæg: Procesdigitalisering - Fra papirbaserede til digitale løsninger
 
Målgruppe: Digital viden

Abstrakt: Digitalisering er det nye sort, alle taler om mulighederne og fordelene, men definitionerne har en tendens til at være uklare. På dette kursus, beregnet til ledere, vil vi dække det grundlæggende i digitalisering fra et forretningsprocesstyringsperspektiv (BPM). Fra hvordan man fremkalder processer for at give repræsentationer af, hvad der sker i organisationen, til hvordan man analyserer, tester, optimerer og eksekverer tværorganisatoriske processer, giver dette kursus et overblik over de vigtigste teknologier og overvejelser, inden man går i gang med et digitaliseringsprojekt.

Videnskabeligt oplæg: Rustprogrammeringskoncepter
 
Målgruppe: Primært digital viden, sekundært digital agent, digital specialist

Abstrakt: Rust er opstået som et moderne systemprogrammeringssprog, der er elsket for dets ergonomi, sikkerhed og ydeevne. Vi vil se nærmere på kerneegenskaberne ved Rust sammenlignet med andre sprog for at evaluere, hvornår (og hvordan) man skifter fra andre sprog, såsom C/C++, til Rust.

Bemærk: En digital specialistversion kan give et overblik over tilgange og værktøjer til at understøtte udvikling af Rust-programmer med endnu stærkere sikkerhedsgarantier for en mere specialistversion. En sådan klasse kunne også være af praktisk interesse for virksomheder, da jeg primært ville fokusere på open source-værktøjer udviklet under branchesamarbejder.

Videnskabeligt oplæg: Understøttelse af videntunge processer
 
Målgruppe: Digitale agenter, digitale specialister også

Abstrakt: I videntunge processer skal vidensarbejdere vælge mellem mange handlingsforløb den bedste mulighed, der passer bedst til deres mål. En sådan handling afhænger normalt af konteksten: I et medicinsk miljø kan det være den mest effektive behandling, i en kommune, den bedste service for en borger, og i en bank den handling, der giver flest fordele. Viden-intensive processer er afhængige af vidensarbejdernes skøn for at nå deres mål. En sådan skønsmargen tilføjer kompleksitet til processer, og manglende overholdelse kan straffes med bøder og andre foranstaltninger. På dette kursus vil vi dække en ny række teknologier, der er specielt designet til at støtte videnarbejdere i at tage deres beslutninger, samtidig med at de er i overensstemmelse med lovgivningen.

Videnskabeligt oplæg: Domænespecifikke sprog: Design og implementeringskoncepter

Målgruppe: Digital agent, digital specialist

Abstrakt: Et domænespecifikt sprog (DSL) er et programmeringssprog, der er optimeret til et specifikt domæne, og nogle gange er skræddersyet til domæneeksperter, der ikke er programmører: for eksempel kan du tænke på HTML som en DSL til strukturering af websider, eller SQL som en DSL til forespørgsel og manipulation af data. Denne masterclass giver et overblik over DSL-design og implementeringsstrategier, lige fra "klassiske" tilgange (dvs. "eksterne DSL'er" med en skræddersyet compiler-lignende infrastruktur) til nyere tilgange (dvs. "interne DSL'er" indlejret i moderne programmeringssprog, som f.eks. Scala 3).

Videnskabeligt oplæg: Introduktion til mikrotjenester
 
Målgruppe: Digital viden, digital agent

Abstrakt: Ideen med Microservices er at dekomponere en monolitisk applikation til mindre tjenester baseret på domænegrænser. Resultatet er en distribueret komponentbaseret applikation.

Videnskabeligt oplæg: Modellering af virksomhedsarkitekturer med ArchiMate
 
Målgruppe: Digital specialist

Abstrakt: Dette kursus sigter mod at blive fortrolig med begrebet virksomhedsarkitektur. Til dette formål vil den første del af kurset introducere Zachmans rammer. Den anden del af kurset vil introducere ArchiMate-sproget til at modellere virksomhedsarkitekturer.

Videnskabeligt oplæg: Automatisering af forretningsprocesser med BPMN
 
Målgruppe: Digital specialist

Abstrakt: Dette kursus sigter mod at forstå, hvordan man modellerer og automatiserer forretningsprocesser. Til dette formål vil den første del af kurset forklare, hvordan man modellerer forretningsprocesser med BPMN. Anden del af kurset vil forklare, hvordan man gør BPMN-procesmodeller eksekverbare af et af de førende forretningsprocessudførelsessystemer (BPMS).

Videnskabeligt oplæg: Implementering af smarte kontrakter med Solidity
 
Målgruppe: Digital specialist

Abstrakt: Andengenerations blockchains, såsom Ethereum, introducerede evnen til at udføre smarte kontrakter, stykker kode, der kan bruges til at implementere politikker og til at regulere udvekslingen af kryptovaluta i en blockchain. Dette kursus vil forklare, hvordan man skriver smarte kontrakter med Solidity, et af de mest almindeligt anvendte programmeringssprog for smart kontrakt.

Videnskabeligt oplæg: Integreret dataindsamling i digital transformation - Big data pipeline og datamodel
 
Målgruppe: Digital viden , agent, specialist

Abstrakt: Udtrykket "Big Data Pipeline" betegner den nødvendige koordinering mellem forskellige komponenter i datadrevne analytiske applikationer til at indsamle, indtage og behandle data. Under digital transformation skal pipelines modtage data fra forskellige nye og konventionelle datakilder, hvilket gør koordineringsrollen for big data-pipelines endnu mere afgørende på grund af den specifikke karakter bag hver datakilde (variation, volumen, sandhed osv.). På trods af dette er design og udvikling af integrerede datamodeller til at repræsentere data fra forskellige heterogene datakilder en åben udfordring for modellering og lagring af data i datasøer og strukturerede databaser.

Videnskabeligt oplæg: Softwarearkitekturens rolle i digital transformation
 
Målgruppe: Digital specialist

Abstrakt: En softwarearkitektur er et middel til at repræsentere, hvordan designbeslutningerne i fællesskab adresserer et softwaresystems bekymringer. I en tid med digital transformation bliver softwarearkitekturens rolle i design af initiativet/integrerede datadrevne applikationer i organisationen endnu vigtigere. Dette skyldes, at der vil være langsigtede mål bag hvert initiativprojekt eller enhver softwareintegration; Der forventes nemlig forskellige kvalitetsegenskaber bag hvert projekt, såsom udvidelsesmuligheder, tilgængelighed eller integrerbarhed af systemerne langs transformationsrejsen.

Videnskabeligt oplæg: Sikkerhed ved design
 
Målgruppe: Digital knowledge and agents

Abstrakt: Dette foredrag giver et overblik over security-by-design principper og metoder, rettet mod at skabe it-systemer, tjenester og produkter med bedre sikkerhedsgarantier.

Videnskabeligt oplæg: Kom godt i gang med formelle metoder
 
Målgruppe: Digitale specialister

Abstrakt: Formelle metoder er et sæt kraftfulde teknikker til at understøtte udviklingen af it-systemer af høj kvalitet. Mens de almindeligvis bruges af førende softwarevirksomheder som Amazon, Facebook eller Microsoft, er deres mainstream-adoption blevet hindret af myten om, at de kræver høj specialisering. Dette foredrag har til formål at bryde den myte ved at give en blid og gradvis introduktion til formelle metodekoncepter og -instrumenter, og hvordan disse kan integreres i softwareudviklingsprocesser.