Big Data og Data Science

Big data og data science

DTU Compute har samlet nogle af de bedste forskere og undervisere inden for Big Data – som er behandling af enorme datamængder vha. matematiske modeller og algoritmer.

Instituttet er involveret i Big Data DTU og ved Big Data Business Academy kan virksomheder gennem et målrettet forløb, ekspertworkshops og et efteruddannelsesprogram lære at udnytte Big Data som en vej til øget vækst og konkurrenceevne.

Som deltagere i samfundspartnerskabet Danish Center for Big Data Analytics driven Innovation (DABAI) har vi sammen med de stærkeste datalogiske forskningsmiljøer i Danmark en ledende rolle i at udnytte Big Data til at løse erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer.

Instituttet er involveret i anbefalede kursusforløb samt tilbyder mulighed for afgangsrapportskrivning (M.Sc.), læs videre på: Specialize within Data Science / Big Data.

Kontakt

Bjarne Kjær Ersbøll
Professor, Sektionsleder
DTU Compute
45 25 34 13