Students in building 324, photo Sonja Iskov

Studienævn på DTU Compute

 • J. Andreas Bærentzen, janba@dtu.dk (Studienævnsformand)
 • Patrick Møller Jensen, s144283@student.dtu.dk (Næstformand og studerende)
 • Signe Møller Jørgensen, smjo@dtu.dk (Studienævnssekretær)

Øvrige medlemmer

 • Lasse Engbo Christiansen,laec@dtu.dk
 • Peter Røgen, prog@dtu.dk
 • Carsten Witt, cawi@dtu.dk
 • Jakob Eg Larsen, jaeg@dtu.dk
Studerende
 • Adam Leth, s153850@student.dtu.dk
 • Benjamin Falkenberg Gøtzsche, s163996@student.dtu.dk
 • Edgar Fortea Moles, s164560@student.dtu.dk
 • Frederik Roar Weber, s145418@student.dtu.dk
 • Frederik Werner Isaksen, s144087@student.dtu.dk
 • Jakob Rydhof, s153840@student.dtu.dk
 • Joachim Østergaard Knudsen, s072446@student.dtu.dk
 • Jonas Friis Kjær, s134840@student.dtu.dk
 • Simon Graverholt Søkilde, s123632@student.dtu.dk

  Studienævnet er overordnet ansvarlig for formulering og planlægning af bachelor- og kandidatkurser samt evaluering, censur og udvikling af kurserne. Studienævnet bidrager desuden til formulering af studie- og eksamensplaner.

  Yderligere information via DTU Inside: Studienævnsarbejde og undervisning, retningslinjer for undervisere, dagsordener og mødereferater.

   

  Kontakt

  Jakob Andreas Bærentzen
  Lektor
  DTU Compute
  45 25 34 14

  Kontakt

  Signe Møller Jørgensen
  Studiekoordinator
  DTU Compute
  45 25 37 37