Foto Thorkild Amdi Christensen

Ph.d.-uddannelsen DTU Compute

Ph.d.-studiet ved DTU er en 3-årig forskeruddannelse. Du skal udføre et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en skriftlig afhandling og et forsvar af ph.d.-projeket.

Overvejer du et ph.d.-studie ved DTU Compute, er det en god idé, at du orienterer dig om vores forskningsområder. DTU Compute udbyder jævnligt forhåndsdefinerede projekter, som du kan finde under ledige stillinger.

Ph.d.-studerende ved DTU Compute er tilknyttet instituttets ph.d.-skole. DTU Compute uddanner hvert år 25-30 ph.d.-studerende. Ph.d.-skolen udbyder kurser inden for computer science og anvendt matematik og er organiseret:

  • Ph.d.-skoleleder Kim Knudsen, Scientific Computing forskningssektion.
  • Vice-ph.d.-skoleleder Christian D. Jensen, Cyber Security forskningssektion.
  • Ph.d.-skole-koordinator Pia Lauridsen.

DTU Compute's ph.d.-administration og ph.d.-skole kan kontaktes på phd@compute.dtu.dk