Projektkoordinator til Funding Support team

DTU Compute
onsdag 10 maj 17

Send ansøgning

Frist 5. juni 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU Compute ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Compute søger en projektkoordinator til aktivt at støtte instituttets forskere i at søge eksterne forskningsmidler samt til den administrative koordinering af eksisterende projekter. DTU Compute er DTU’s største institut, og vi er inddelt i 11 faglige forskningssektioner.

Du vil referere til instituttets sekretariatschef og bliver en del af instituttets administration med i alt ca. 30 medarbejdere. I det daglige vil du være en del af instituttets Funding Support team, som består af fire projektkoordinatorer og en faglig team-koordinator. Teamet samarbejder om fundraising, procedurer, best practice m.m.

Fundraising
DTU Compute søger hvert år at opretholde og udvikle sit høje niveau inden for forskning samtidig med, at de offentlige midler til forskningsprojekter falder. Derfor er det en meget vigtig opgave for instituttet hele tiden at være opsøgende i forhold til forskningsfinansiering, både nationalt og internationalt (bl.a. under EU’s Horizon 2020-program). En sådan indsats kræver nytænkning og professionalisme – også i administrationen. En af dine opgaver vil derfor være at udvikle og igangsætte initiativer og processer, der støtter op om, at kvaliteten af instituttets forskningsansøgninger er i top og samtidig styrker samarbejdet på tværs af instituttet og med andre institutter. Dette sker i tæt samarbejde med den faglige team- koordinator og DTUs centrale Forskningskontor.

Administrativ tovholder på forskningsprojekter
Sideløbende med fundraising-opgaverne vil det være din opgave, at yde kvalificeret administrativ support til instituttets forskere, herunder være bindeled mellem forskeren, DTU’s centrale økonomiafdeling samt DTU’s afdeling for Jura og Kontrakter.

Supporten består bl.a. i at læse og formidle retningslinjerne i opslag fra bevillingsgivere, udarbejde tekster til projektansøgninger, samt varetage de andre ikke-faglige dele af ansøgningen. Desuden vil du yde assistance i forhold til hjemtagne forskningsprojekter, fx afholdelse af faglige workshops m.m.

Da mange af vores forskningsprojekter er komplekse, er der tale om en stilling, som kræver stort overblik og aktiv opfølgning på mange projekter samtidig. Stillingen har et meget bredt spænd af opgaver, hvor der stilles krav til faglig fleksibilitet, og hvor evnen til at kunne håndtere mange forskellige typer af opgaver er et must.

De primære opgaver i stillingen omfatter følgende: 

  • Du skal koordinere og løfte indsatsen for hjemtag af forskningsbevillinger på tværs af instituttet i samarbejde med dine teamkollegaer, herunder deltagelse i faglige informations- og netværksmøder på tværs af DTU og uden for
  • Du skal assistere forskerne i ansøgningsprocessen, herunder bidrage til kvalitetssikring af ansøgninger bevillingsgivers retningslinjer, samt koordinere afrapporteringer til danske såvel som internationale bevillingsgivere.
  • Du skal agere centralt bindeled mellem forskeren og DTU’s centrale økonomiafdeling, DTU’s øvrige administration, danske og internationale bevillingsgivere samt kollegaer på
  • Du skal holde overblik over sektionernes projektportefølge samt varetage de administrative opgaver relateret hertil i samarbejde med sektionslederen og DTU’s centrale økonomiafdeling. Du skal bidrage til, at dokumentation håndteres i henhold til DTU's regler og gældende lovgivning, herunder forskningsregistrering (journalisering) i DTU’s ESDH-system DTU DOC.

Profil og erfaring
Vi forventer, at du har en videregående uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende relevant erfaring. Du har erfaring med administrativ projektledelse og koordinerende arbejde i relation til forskningsprojekter og deres mange aspekter, ligesom du har økonomisk flair. Det er yderligere et plus, hvis du har erfaring med eller kendskab til forskningsadministration på universitetsniveau, samt danske og udenlandske bevillingsgivere.  

Du behersker de gængse IT-værktøjer og formulerer dig ubesværet på dansk og engelsk både skriftligt og mundtligt.

Det er vigtigt, at du er god til at strukturere, og at du kan se udfordringen i at holde styr på komplicerede og forskelligartede retningslinjer, samtidig med, at du er fleksibel og yder støtte med øje for den enkelte forskers behov. Der er tale om en meget selvstændig stilling, så det er vigtigt, at du selv kan tilrettelægge og prioritere dine opgaver samt være opsøgende i forhold til informationer og muligheder. Du skal være god til at planlægge, kunne lide at være et skridt foran samt være god til at bevare overblikket.   

Du skal kunne lide at tage ejerskab for opgaver og følger dem til dørs og være god til at tage initiativ, når du kan se, at behovet er der. Du er god til at navigere i mål med opgaver, hvor der ikke altid er et entydigt svar.

Du får en bred kontaktflade, både internt og eksternt, og vi forventer, at du er serviceminded, god til at kommunikere med personer på forskellige niveauer, og at du er god til at samarbejde.   

Din nye arbejdsplads
DTU Compute er en arbejdsplads med blandt andet flekstid og gode muligheder for såvel personlig som faglig udvikling. Du vil blive del af et spændende forskningsmiljø, hvor du i vidt omfang får mulighed for selv at tilrettelægge din arbejdsdag.

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for akademikere i staten. Du ansættes som fuldmægtig. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2017.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest mandag den 5. juni 2017. Åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV, og eksamensbeviser. Vi hører gerne om, hvad du ellers brænder for i dit liv.  

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ulla Jensen, ulje@dtu.dk, tlf.: 9351 1938.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Om DTU Compute
Vi er Danmarks største forsknings- og undervisningsmiljø for matematik og computer science og er et af de største institutter på DTU. Vores institut består af ca. 400 medarbejdere fordelt over fire bygninger med adresse i Lundtofte i udkanten af Lyngby. Vi udbyder kurser på alle niveauer, der dækker de vigtigste dele af matematik og computer science for en kommende ingeniør, og vores kombination af forskning i avanceret matematik og computer science sætter dagsordenen for, hvad vi kan opnå i samfundet fremover. I 2016 modtog vi eksterne bevillingstilsagn til forskning for i alt 99 mio. kr. Du kan læse mere om os på www.compute.dtu.dk og om DTU på www.dtu.dk

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.