Undervisningsassistenter til indledende matematikundervisning

DTU Compute
mandag 03 jul 17

Send ansøgning

Frist 31. juli 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU Compute ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Ved DTU Compute, Danmark Tekniske Universitet, er et antal stillinger åbne som undervisningsassistent pr. 1. september 2017. Stillingerne indebærer medvirken som klasselærer ved den indledende obligatoriske matematikundervisning på civilingeniørstudiet i helårskurset Matematik 1, se kursushjemmesiden på: http://01005.mat.dtu.dk/.  

Kvalifikationer
Stillingen kræver kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer (evne til at undervise og formidle) indgår som en vigtig del af bedømmelsesgrundlaget.

DTU Compute ønsker at styrke kontakten til gymnasieskolen, og ved besættelsen af stillingerne vil der blive lagt vægt på, at ansøgerne har erfaring med matematikundervisning i gymnasiet, HTX eller VUC-HF.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til Personalestyrelsens cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning. Ansættelsesperioden er op til 3 år.

Undervisningstimerne er placeret på enten mandag 13:00-16:00, tirsdag 13:00-16:00 eller onsdag 13:00-16:00. Ansøgere anmodes om, hvis det er muligt allerede nu, at angive på hvilke af de tre ugedage de er disponible.

Kontaktoplysninger
Nærmere oplysning om stillingerne kan fås ved henvendelse til uddannelseskoordinator Karsten Schmidt, tlf. 4525 5856 eller e-mail ksch@dtu.dk

Du kan læse mere om DTU Compute på www.compute.dtu.dk og om DTU på www.dtu.dk.

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 31. juli 2017. åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, C.V. og eksamensbeviser, samt øvrigt materiale der ønskes inddraget i bedømmelsen.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

DTU Compute har en samlet stab på 400 medarbejdere, herunder 100 fakultetsmedlemmer og 130 ph.d.-studerende. Vi tilbyder introduktionskurser i matematik, statistik og datalogi på alle ingeniøruddannelserne på DTU samt specialiserede kurser i matematik, datalogi og andre programmer. Vi tilbyder uddannelseskurser og forskningsbaseret rådgivning inden for vores forskningsdiscipliner, og vi leverer en portefølje af innovationsaktiviteter til studerende og medarbejdere.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.