Eksternt lektorat i indledende matematik (tidsbegrænset)

DTU Compute
torsdag 31 maj 18

Send ansøgning

Frist 18. juni 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Compute ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Ved DTU Compute kombineres forskning i avanceret matematik og computer science. Undervisningsmæssigt er det en vigtig opgave for instituttet at levere højt kvalificeret undervisning i en række grundlæggende fag som indgår i de fleste bachelor- og diplomuddannelser, herunder matematik, statistik og programmering.

Jobbet
Stillingen indebærer undervisning, administration og udviklingsarbejde ved den indledende obligatoriske matematikundervisning på bachelor studieretningen. General Engineering i studieåret 2018-2019. Timetallet forventes at udgøre 390 timer pr. semester (se kursushjemmesiden).

Kvalifikationer
Stillingen kræver kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer og praksiserfaring på højt niveau. Yderligere kvalifikationskrav: 

  • Ansøgere skal have erfaring med indledende undervisning i matematik på universitetsniveau, både på dansk og engelsk
  • Ansøgere skal have erfaring med oversættelse af materialer fra dansk til engelsk og omvendt, og kunne håndtere opsætning og redigering af undervisningsmaterialer på en avanceret latex-baseret LMS
  • Ansøgere skal have erfaring med matematik-pædagogisk udviklingsarbejde og straks kunne indgå i et igangværende udviklingsarbejde vedrørende digital assessment og adaptive læringsstrategier.

Bedømmelse
Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Desuden lægges der ved vurderingen af ansøgeren bl.a. vægt på erfaring med: 

  • kursusadministration via latex-baseret LMS
  • pædagogisk, digital udviklingsarbejde.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelseskoordinater Karsten Schmidt, tlf. 45255856, e-mail: ksch@dtu.dk

Læs mere om DTU Compute på www.compute.dtu.dk/.  

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 18. juni 2018. Ansøgningen skal sendes i én samlet PDF fil, indeholdende det materiale, der skal tages med i bedømmelsen. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter alle dine dokumenter i én PDF fil. Filen skal indeholde følgende: 

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Redegørelse for undervisningserfaring
  • Liste over eventuelle videnskabelige og undervisningsrelaterede publikationer eller en redegørelse for din erhvervsmæssige karriere og ansvarsområder

Ansøgninger og materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

DTU Compute har en samlet stab på 400 medarbejdere, herunder 100 fakultetsmedlemmer og 130 ph.d.-studerende. Vi tilbyder introduktionskurser i matematik, statistik og datalogi på alle ingeniøruddannelserne på DTU samt specialiserede kurser i matematik, datalogi og andre programmer. Vi tilbyder uddannelseskurser og forskningsbaseret rådgivning inden for vores forskningsdiscipliner, og vi leverer en portefølje af innovationsaktiviteter til studerende og medarbejdere.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.