Nye anbefalinger fra Det Blå Vækstteam: Målrettet uddannelse og autonom teknologi kan løftes af universiteterne

tirsdag 25 apr 17
|

Kontakt

Mette Sanne Hansen
Centerleder
DTU Management Engineering
26 79 33 91

Vækstteam på Transport Summer Summit 31. maj 2017

Formanden for vækstteamet for det Det Blå Danmark er Jesper Lok, tidligere Generaldirektør i DSB, og i dag bestyrelsesformand i diverse maritime virksomheder.

Du har mulighed for at møde Jesper Lok i en paneldebat på Transport Summer Summit den 31. maj 2017 på DTU.

Her vil du kunne høre mere om vækstteamets anbefalinger, og hvordan de skal som et svar på branchens udfordringer.

Centerleder fra Maritime DTU Mette Sanne Hansen er moderator på paneldebatten. Det foregår på DTU i Bygning 303, Auditorium 45 kl. 10:50-12:00.

Efter et års arbejde er det, af regeringen nedsatte, vækstteam for Det Blå Danmark kommet frem til en række anbefalinger til, hvordan Danmark kan fastholde sin internationale konkurrenceevne på området.

Vækstteamet repræsenterer et bredt udsnit af de vigtigste interessenter i den danske maritime sektor, og en af deltagerne er Mette Sanne Hansen, Centerleder på Maritime DTU.

Vækstteamet for Det Blå Danmark præsenterede fredag den 21. april sine anbefalinger til en vækststrategi for branchens fremtid. Resultatet af arbejdet er 11 hovedanbefalinger og 52 underanbefalinger, som hele branchen nu kan arbejde videre med, men hvoraf særligt anbefalinger inden for målrettede uddannelsesindsatser og autonom teknologi skal løftes af universiteterne.

Maritime DTU: Anbefalingerne giver et målrettet fokus

Centerleder på Maritime DTU, Mette Sanne Hansen, har som paneldeltager haft indflydelse på især de anbefalinger, som vedrører DTU’s kerneområder, dvs. forskning, uddannelse, innovation og myndighedsbetjening.  

Hun ser især en mulighed for, at branchen – og dermed også DTU – med anbefalingerne i hånden kan målrette fokus for fremtidige indsatser. 

”Anbefalingerne giver bl.a. et godt afsæt for nye samarbejder på tværs af faglige discipliner. Eksempelvis er der anbefalinger omkring test af nye aktiviteter på havet, som f.eks. inden for fødevareproduktion og autonome skibe, hvor det vil være helt oplagt at flere institutter deltager såsom DTU Food, DTU Aqua, DTU Compute, DTU Mekanik, DTU Elektro, DTU Space og DTU Management for bare at nævne nogle af de oplagte fagmiljøer. Maritime DTU kan som et ’one-point-of-entry’ til forskningen på DTU være branchens adgang til vigtige kompetencer inden for de mange tværfaglige områder. Et godt tværfagligt samarbejde vil være nøglen til at imødekomme vækstteamets anbefalinger”.

DTU er i dag allerede stærkt involveret i arbejdet med f.eks. autonome skibe. Søfartsstyrelsen bestilte sidste år en analyse hos Maritime DTU om potentialet for autonome skibe. Støttet af Den Danske Maritime Fond arbejdede forskere fra DTU Elektro og Transport DTU sammen om analysen, som for nyligt blev offentliggjort og kommenteret ved et seminar hos Søfartsstyrelsen.

"...et målrettet og fokuseret blåt spor vil være nyt, og vil forhåbentlig kunne øge de studerendes opmærksomhed på branchen og de mange muligheder der"
Mette Sanne Hansen, Maritime DTU

I forhold til denne type forskningsbaseret myndighedsbetjening ser Mette Sanne Hansen, at DTU kan bidrage yderligere, da vækstteamets anbefalinger også identificerer fremadrettede behov for indsatser inden for regeldannelse.  

En ny blå uddannelse i sigte

Et helt konkret mål i vækstteamets rapport er, at øge antallet af studerende der uddanner sig til et job i branchen gennem et tæt samarbejde mellem branchen og uddannelsesinstitutionerne. Der lægges bl.a. op til et decideret blåt spor på ingeniøruddannelserne. Her ser Mette Sanne Hansen også, at DTU kan bidrage:

”I dag kan de studerende tage kurser på flere institutter på tværs af DTU og inden for forskellige relevante tekniske områder. Denne tværfaglighed har stor værdi, og det skal der stadig være mulighed for. Men et målrettet og fokuseret blåt spor vil være nyt, og vil forhåbentlig kunne øge de studerendes opmærksomhed på branchen og de mange muligheder der”.

Et konkret projekt, som vækstteamet anbefaler en fortsættelse af, er BlueINNOship-projektet, som blev lanceret af den daværende regerings vækstplan i 2012. Projektet fungerer som en forsknings- og udviklingsplatform og har en bred deltagelse af virksomheder, organisationer og universiteter fra hele landet. BlueINNOship er med til at sikre, at Det Blå Danmark fortsat besidder tidssvarende kompetencer og know-how som efterspørges i erhvervet og som kan være med til at skabe innovation. Maritime DTU koordinerer de danske universiteters samarbejde i projektet.

Maritime DTU

Maritime DTU er et 'on-point-of-entry' for branchens adgang til universitetets kompetencer på området. Maritime DTU koordinerer universitetets indsatser inden for forskning, uddannelse, innovation og myndighedsbetjening på det maritime område.

Den 31. maj 2017 kan du møde Centerleder Mette Sanne Hansen på Transport Summer Summit på DTU kl. 10.50, hvor hun er moderator på en paneldebat om vækstteamet for Det Blå Danmark og dets anbefalinger. Det er gratis at deltage - du kan tilmelde dig her

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.