Secure Societies

Smart Society

Smart society skaber, ved hjælp af digitale metoder, modeller og teknologier, og ved at udnytte alle tilgængelige data, nye løsninger på kendte og fremtidige udfordringer i forhold til at bo, arbejde og leve i vores samfund. Vores forskning bidrager til udviklingen af intelligente samfund; herunder Smart Cities.

Eksempler er: Intelligente net til effektiv integration af vedvarende, men fluktuerende energikilder (som vind og sol), intelligente og integrerede energisystemer, intelligente bygninger, transport og netværksvidenskab som sociale netværk. DTU Compute arbejder sammen med en række Smart Cities projekter både nationalt og internationalt.

Sektion for Dynamiske Systemer, DTU Compute.

Kontakt

Henrik Madsen
Professor, Sektionsleder
DTU Compute
45 25 34 08